Suomi jatkaa pitkäaikaista tukeaan YK:lle naisten ja tyttöjen aseman sekä lasten ja koulutuksen hyväksi

Suomi tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kanavoimalla tukea tehokkaiksi havaituille YK-toimijoille. Suomen tukemat YK-järjestöt UNFPA, UNICEF, UN Women ja UNDP edistävät Suomen ulkopoliittisia tavoitteita ja arvoja, kuten naisten ja tyttöjen sekä vammaisten ihmisten oikeuksia ja tasa-arvoa.

YK-järjestöjen avulla haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilannetta tuetaan mm. Ukrainassa ja Afganistanissa.

Konfliktien vaikutus, ml. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, koronapandemian seuraukset, ilmastonmuutos ja syvenevä globaali ruoka-, koulutus- ja velkakriisi ovat viime vuosina merkittävästi hidastaneet kehittyvien maiden yhteiskunnallista edistymistä. Ilman merkittävää lisäpanostusta YK:n kestävän kehityksen tavoitteet näyttävät jäävän saavuttamatta vuoteen 2030 mennessä.

Suomen yleisrahoitus tehostaa järjestöjen pitkäjänteistä, suunnitelmallista toimintaa ja tuo joustoa muuttuvien tarpeiden ja kriisien keskellä. Suomi vaikuttaa aktiivisesti järjestöjen johtokunnissa määrittäen niiden toiminnan strategisia tavoitteita ja toimien YK:n kehitysjärjestelmän uudistumisen, tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja riskienhallinnan parantamiseksi. Suomeen on viime vuosina asettunut useita YK:n innovaatiotoimintoja, jotka myös tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia niin suomalaisille yrityksille kuin julkisille ja akateemisille toimijoille.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on lisännyt naisten yhteiskunnallista osallistumista ja lainsäädännön parantamista maatasolla. Yli 86 000 naisen ja tytön valmius osallistua julkiseen elämään ja toimia johtotehtävissä parani viime vuonna UN Womenin tuella. Järjestö mm. auttoi kehittämään 15 maahan sosiaaliturvajärjestelmän, joka vastaa sukupuolten erilaisiin tarpeisiin. Näin pienennettiin sukupuolten välisiä kuiluja, vahvistettiin COVID-19 vastetta ja vauhditettiin pandemiasta elpymistä. Järjestö vastaa lisäksi tasa-arvokysymysten huomioimisesta koko YK:ssa.

YK:n väestörahasto UNFPA mahdollistaa naisten ja tyttöjen pääsyn seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden ja perhesuunnittelun piiriin. Järjestö on pystynyt toimimaan tuloksellisesti myös kriisioloissa. Vuonna 2022 UNFPAn toiminnalla saatiin ehkäistyä 3,7 miljoonaa vaarallista raskaudenkeskeytystä ja 30 800 äitiyskuolemaa sekä turvattiin ehkäisy 59 miljoonalle parille. Lisäksi 112 000 tyttöä säästyi sukuelinten silpomiselta.

YK:n lastenrahasto UNICEF antoi apua aliravitsemuksen ehkäisemiseksi 356,3 miljoonalle alle 5-vuotiaalle lapselle vuonna 2022. Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin huolimatta globaalin ruokakriisin haasteista. UNICEFin tuella 77,9 miljoonaa lasta sai tuhkarokkorokotuksen ja keskellä humanitaarisia kriisejä järjestö onnistui rokottamaan yli 27 miljoonaa lasta. UNICEFin tuen avulla 37,9 miljoonaa lasta pääsi kouluun.

YK:n kehitysohjelma UNDP työskentelee köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Vuonna 2022 UNDP auttoi kehittämään digitaalisia ratkaisuja, jotta yhdeksän miljoonaa ihmistä Ukrainassa pystyi sodan keskellä saamaan taloudellista tukea, ml. eläkkeensä. UNDP on myös tukenut ympäristötoimia yli 140 maassa. Jälleenrakennuksen osalta UNDP auttoi yhteistyössä maan hallituksen, Maailmanpankin, Aasian kehityspankin ja Euroopan unionin kanssa Pakistanin tuhoisien tulvien uhreja pääsemään jaloilleen.

Suomi on myöntänyt vuodelle 2023 varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahasta UNFPA:lle 30 miljoonaa euroa, UN Womenille 19 miljoonaa euroa, UNICEF:lle 7 miljoonaa euroa ja UNDP:lle 2 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta on antanut UNFPA:n ja UN Womenin yleisrahoituksesta puoltavan päätöksen normaalin menettelyn mukaisesti 16. maaliskuuta 2023.

Lisätietoja

  • Satu Lassila, yksikönpäällikkö, YK:n kehitys- ja innovaatiokysymysten yksikkö, puh. 0295 350 897

  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi