Suomi isännöi Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksen Rovaniemellä

Arktisen neuvoston yhdestoista ministerikokous järjestetään Rovaniemellä tiistaina 7.5.2019. Suomi isännöi kokouksen ja ulkoministeri Timo Soini toimii sen puheenjohtajana.

Suomi on toiminut Arktisen neuvoston puheenjohtajana vuosina 2017-2019 ja tukenut rauhan, vakauden ja rakentavan yhteistyön säilyttämistä arktisella alueella. Suomen painopisteitä ovat olleet meteorologisen yhteistyön vahvistaminen, ympäristönsuojelu, mukaan lukien mustan hiilen päästöjen vähentäminen, koulutus sekä viestintäyhteyksien parantaminen. Suomi on kaudellaan vahvistanut EU:n arktisen politiikan näkyvyyttä ja unionin roolia alueella. EU:n rahoituskehysneuvotteluissa Suomi on toiminut rahoituksen suuntaamiseksi vahvemmin arktiselle alueelle.

”Arktinen on ollut yksi merkittävä ministerikauteni painopiste. Se on Suomelle tärkeä sekä talouden, ilmaston että turvallisuuden kannalta. Mahdollisuuksia alueella on paljon, ne on osattava käyttää hyväksi. Kaikilla asettamillamme painopistealueilla on puheenjohtajuuskauden aikana edistytty ja arktisen politiikan merkitys osana Suomen ja EU:n ulkopolitiikkaa on vahvistunut. Myös siksi on erinomaista, että kaikki Arktisen neuvoston jäsenmaiden ulkoministerit ovat ilmoittaneet saapuvansa. Toivotan heidät lämpimästi tervetulleeksi!”, ulkoministeri Timo Soini toteaa.

Kokouksen yhteydessä ulkoministeri Soini tapaa kollegoitaan myös kahdenvälisesti. 

Arktinen neuvosto on Pohjoismaiden, Kanadan, Venäjän ja Yhdysvaltojen hallitusten yhteistyöelin. Neuvoston tehtävänä on edistää arktisten valtioiden ja alkuperäisväestöjen yhteistyötä erityisesti ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Arktinen neuvosto perustettiin vuonna 1996 Ottawan julistuksella, jonka taustalla oli Suomen aloitteesta vuonna 1991 käynnistynyt arktisiin ympäristökysymyksiin keskittynyt Rovaniemi-prosessi.

Ministerikokous päättää Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuden Arktisessa neuvostossa. Suomelta puheenjohtajuus siirtyy Islannille.

Lisätietoja: ulkoministerin erityisavustaja Riikka Taivassalo, puh. 046 923 4581 ja arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen, puh. 050 462 4471.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi