Bistånd: Finland kan nå mellanskiktet i EU

Bryssel, 20.5. (FNB)
Finland kan i fråga om bistånd ansluta sig till det stora flertal inom EU år 2006, om regeringen förverkligar sitt biståndsmål. Det största biståndet då ger Sverige, Luxemburg och Nederländerna. Danmark är det enda EU-land som har sagt att det minskar på biståndet jämfört med nuvarande nivå.

En jämförelse som EU-kommissionen har gjort visar att Finland kan komma att inta åttonde plats i EU i fråga ombistånd. Finlands mål är att fram till år 2006 höja biståndet till 0,42 procent av bruttonationalprodukten då målet i medeltal i EU då är 0,39 procent.

Handels- och biståndsminister Paula Lehtomäki (c) berättade på tisdagen i Bryssel att Finland har förbundit sig vid att höja biståndet, då EU:s biståndsministrar diskuterade unionens biståndspolitik. Också de övriga länderna presenterade sina planer.

Sverige blir om planerna förverkligas den största biståndsgivaren om dess planer på att höja biståndsanslaget till 1,0 procent av bruttonationalprodukten mot nuvarande 0,81 procent. Också Luxemburg har lovat höja anslagen till 0,96 medan Nederländerna håller kvar biståndet på 0,80 procent.

Danmak har hittills beviljat de största biståndet, år 2001 var dess andel 1,03 procent. Statsminister Anders Fogh Rasmussens regering har i alla fall beslutat sänka bidraget till 0,80 procent.

Finland har uppnått EU:s minimimål, 0,33 procent. Alla medlemsländer tror sig kunna uppnå det målet. Helhetsmålet är 0,39 procent och under det stannar år 2006 fortfarande Spanien, Italien, Österrike, Grekland, Portugal och Tyskland.

EU lovade i fjol vid en konferens i Mexico höja sitt bidrag. År 2000 uppgick EU:s bidrag till 0,34 procent av nå eller till drygt 29 miljarder euro. Om målet för år 2006 uppnås stiger bidraget till över 39 miljarder euro.

FN har rekommenderat 0,7 procent av bruttonationalprodukten. Finlands mål är att uppnå det målet år 2010.