Suomen tuki Somaliassa vahvistaa äitiysterveyttä koronakriisin aikana

Suomi ohjaa 3 miljoonaa euroa YK:n väestörahasto UNFPAlle seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien turvaamiseen Somaliassa.

Koronavirustilanne on viime kuukausina vahvasti määrittänyt terveydenhoidon painopistettä eri puolilla maailmaa. Pandemia ei kuitenkaan ole poistanut muiden terveyspalveluiden tarvetta, ja maailman köyhimmissä maissa tilanne on vaikeuttanut esimerkiksi naisten ja tyttöjen asemaa.

”Kuten monet kriisit, myös pandemia on vakavasti heikentänyt elintärkeitä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita ja vaikeuttanut naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa hetkellä, jolloin naiset ja tytöt tarvitsevat näitä palveluita eniten”, toteaa UNFPAn Somalian-maajohtaja Anders Thomsen.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen kuuluvat muun muassa äitiysterveyteen, ehkäisyyn ja perhesuunnitteluun liittyvät palvelut. Niiden saatavuutta maailmanlaajuisesti edistävä UNFPA on yksi Suomen merkittävimpiä YK-kumppaneita. Somaliassa järjestö on Suomen tuella esimerkiksi kouluttanut kätilöitä.

”Vallitsevan kriisin aikana haluamme entisestään vahvistaa toimia, joilla yhteistyössä UNFPAn ja Somalian hallituksen kanssa tähdätään äitiys- ja imeväiskuolleisuuden vähentämiseen”, sanoo suurlähettiläs Erik Lundberg.

Terveysalan yhteistyöllä pitkät juuret

Nyt myönnetty rahoitus nostaa Suomen vuoden 2020 kokonaistuen UNFPAlle 6 miljoonaan euroon Somaliassa.

Lisärahoituksesta 2 miljoonaa ohjataan UNFPAn maaohjelmalle ja 1 miljoona koronaviruskriisiä koskeviin toimiin. Sen avulla turvataan äitiysterveydenhuollon jatkuvuutta muun muassa pakolaisleirien olosuhteissa, hankitaan suojavarusteita sekä vahvistetaan kansallista valmiutta koronavirustestaukseen.

Somalia on Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyön kumppanimaa. UNFPAn lisäksi Suomi on tehnyt terveyssektorilla yhteistyötä muun muassa Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n kanssa. Esimerkiksi Hargeisan sairaalassa äitiys- ja synnytysosastot ovat pelastaneet vastasyntyneitä, ja lasten kuolleisuus laski 24 prosentista viiteen prosenttiin vuosina 2014-2017. Samalla ajanjaksolla Suomen tuella koulutettiin yli 700 terveysalan työntekijää.