Finlands, Sveriges och Norges utrikesministrar sammanträder i Bodö

Pressmeddelande 195/2007
5.10.2007

Utrikesminister Ilkka Kanerva träffar Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre i Bodö i Norge den 9-10 oktober. Ministrarna diskuterar bland annat utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

På agendan står en stärkning av kontakterna i regionala frågor och möjligheten till tätare samarbete i internationella krishanteringsuppdrag. De mest aktuella exemplen är den fredsbevarande insatsen Isaf i Afghanistan och samarbetet inom ramen för EU:s nordiska stridsgrupp.

Ministrarna diskuterar också den nordliga regionen, där projekt inom näringslivet, infrastrukturen och energin utgör potentiella samarbetsområden. Inom det regionala samarbetet betonas vikten av att utnyttja den nordliga dimensionen.

Närmare upplysningar: chefen för enheten för säkerhetspolitik Timo Kantola, tfn 09 1605 5480