Finlands ordförandeskap i Barentsrådet avslutades framgångsrikt

Finlands tvååriga ordförandeskap i Barentsrådet 2013–2015 fick en lyckad avslutning när utrikesminister Timo Soini överräckte ordförandeklubban till följande ordförande, Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, i Uleåborg den 14–15 oktober. Samtidigt övergick ordförandeskapet i Barents regionråd från Archangelsk till Kajanaland. 

Utrikesminister Timo Soini och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffades i Uleåborg den 14 oktober. Efter de bilaterala diskussionerna överräckte minister Soini Barentsrådets ordförandeklubba till minister Lavrov. Foto: Juha Sarkkinen

Barentsrådet utgörs av de nordiska länderna, Ryssland och EU. I mötet i Uleåborg deltog förutom Finlands och Rysslands utrikesministrar också Norges utrikesminister Børge Brende, Islands utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson, Sveriges minister för nordiskt samarbete Kristina Persson, Danmarks statssekreterare Lone Dencker Wisborg och chefen för EU:s delegation i Oslo Helen Campbell. I mötet deltog också representanter för Barents regionråd och viktiga intressegrupper i Barentssamarbetet.

Finlands ordförandeskap i Barentsrådet kulminerade i mötet i Uleåborg i oktober. På bilden från vänster: Helen Campbell, Lone Dencker Wisborg, Borge Brende, Timo Soini, Sergei Lavrov, Kristina Persson, Gunnar Bragi Sveinsson. Foto: Juha Sarkkinen.

Finlands ordförandeskap förflöt väl trots världens tillstånd

Finlands ordförandeskap i Barentsrådet förflöt i en konstruktiv anda trots den svåra internationella situationen. Konkreta resultat av Finlands ordförandeskap är bland annat utredningen om finansieringen av Barentssamarbetet, tryggad finansiering för arbetsgruppen för urfolken, kartläggningen av vägarnas utvecklingsbehov och genomförandet av Barents Rescue-övningen i Kittilä.

Finland framhöll också ungas möjligheter att delta i uppbyggandet av Barentsregionens framtid. Finland strävade efter att svara mot de utmaningar som klimatförändringen ställer genom att påskynda genomförandet av åtgärdsplanen för klimatförändringar i Barentsregionen.

Finlands ordförandeskap byggde på ett nära samarbete med de andra medlemsländernas regeringar, med regionala och lokala aktörer och särskilt med representanter för urfolken för att stärka en gemensam Barentsidentitet.

Finland främjade regionalt samarbete mellan arbetet i Barentsrådet, Arktiska rådet, Östersjöstaternas råd och EU:s nordliga dimension för att öka synergin och effektiviteten. Finland uppmuntrade också Barentsrådets arbetsgrupper till bättre samarbete sinsemellan.

Laura Quist

pohjoinen ulottuvuus