Suomen lausunto viime päivien tapahtumista Lähi-idässä

Suomi seuraa erittäin huolestuneena kriisin kärjistymistä Israelissa ja Palestiinalaisalueella. Kaikki siviileihin kohdistuva väkivalta on jyrkästi tuomittavaa.

Nyt kärjistynyt tilanne painottaa jälleen kiireellistä tarvetta saavuttaa oikeudenmukainen ratkaisu israelilaisten ja palestiinalaisten välille. Suomen kanta Israelin ja Palestiinan konfliktissa on muuttumaton. Suomi tukee osapuolten tasavertaisten neuvotteluiden avulla aikaansaatavaa kahden valtion ratkaisua. Voiman ja väkivallan sijaan tarvitaan nyt neuvotteluja.

Israelin valtiolla on oikeus suojella kansalaisiaan terroristisilta iskuilta. Samalla on kuitenkin kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja suojeltava siviilejä. 

Gazan kestämätön tilanne vaatii kiireisesti ratkaisua. Kestävä ratkaisu on löydyttävä myös Itä-Jerusalemin ja koko Länsirannan vaikeaan tilanteeseen. Israelin siirtokuntatoiminta on kansainvälisen oikeuden vastaista ja heikentää mahdollisuuksia kahden valtion mallin toteuttamiseen.

Johtajilta edellytetään nyt vastuullisuutta. Tämän hetken väkivaltaisuudet voivat pahimmillaan luoda epävakautta koko Lähi-idän alueelle. Suomi suhtautuu myönteisesti alueen toimijoiden välitysyrityksiin vaikeassa tilanteessa.

EU:n korkean edustajan lausunto Euroopan ulkosuhdehallinnon verkkosivuilla (englanniksi): Israel/Palestine: Statement by the High Representative on the escalation of confrontations(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)