Finlands och Sveriges utrikes- och försvarsministrar sammanträder

Pressmeddelande 12/2007
16.1.2007

Finlands och Sveriges utrikesministrar Erkki Tuomioja och Carl Bildt samt försvarsministrar Seppo Kääriäinen och Mikael Odenberg sammanträder till ett gemensamt inofficiellt möte onsdagen den 17 januari i Königstedt gård, Vanda.

Utan egentlig dagordning diskuterar man aktuella säkerhets- och försvarspolitiska frågor inom utrikes- och försvarsministeriernas kompetensområde.

Närmare upplysningar: statssekreterare Pertti Torstila, tel. 09 1605 5010, utrikesministerns specialrådgivare Folke Sundman, tel. 09 1605 5016