Tjänstemän från Finland och Nato diskuterade i Helsingfors

Natos biträdande generalsekreterare Martin Erdmann och utrikesministeriets politiska understatssekreterare Markus Lyra Toppmötet i Bukarest, Finlands deltagande i Natoledda krishanteringsoperationer och eventuella deltagande i Natos snabbinsatsstyrkor (NRF) togs upp i diskussionerna mellan tjänstemän från Finland och Nato i samband med att Natos biträdande generalsekreterare Martin Erdmann besökte Finland den 11-12 oktober.

Biträdande generalsekreterare Erdmann och utrikesministeriets politiska understatssekreterare Markus Lyra berättade vid en presskonferens den 11 oktober att vid diskussionerna, som förs två gånger om året, var ämnena denna gång den kommande vårens Natotoppmöte i Bukarest och Finlands deltagande i krishanteringsoperationer ledda av Nato, med mera.

Finland pålitlig samarbetspartner

Enligt Martin Erdmann utgör dessa regelbundet återkommande konsultationer ett gott exempel på det täta samarbetet mellan Finland och Nato. ”Finland är en av Natos närmaste, aktivaste och pålitligaste samarbetspartners, och då avser jag inte bara Natoledda operationer som i Afghanistan och Kosovo utan det politiska samarbetet i allmänhet” konstaterade Erdmann.

Martin Erdmann Finlands engagemang i operation ISAF i Afghanistan och operation KFOR i Kosovo gör det möjligt för Finland att delta i toppmötet i Bukarest, där en av tyngdpunkterna kommer att ligga på Natos krishanteringsoperationer. ”De beslut som görs under ett toppmöte är alltid av betydelse för organisationens framtid” poängterade Erdmann.

På frågan om Finlands deltagande i NRF-trupperna, som ännu är oavgjord, svarade Erdmann att allt utökat samarbete med Finland är positivt för Nato, men att varje stat självständigt måste besluta när och i vilken utsträckning man deltar i operationerna, utan att Nato ger råd eller direktiv på något vis. Erdmann underströk vikten av nationella beslut när det gäller NRF-operationerna. Varje land beslutar inför varje operation om man vill delta i den eller inte. Beträffande Finlands eventuella anslutning till Nato upprepade Erdmann att ”dörren alltid står öppen för Finland, men det är Finland självt som måste avgöra om man stiger in eller inte”.

NRF-truppernas utveckling aktuell fråga

Utvecklingen av NRF-trupperna är en aktuell fråga för Nato medan utmaningarna växer och krissituationerna förändras. Lyra tror att Finland inom kort kommer att besluta om sitt deltagande. ”Redan den förra regeringen meddelade Nato, tillsammans med Sverige, att bägge länderna är villiga att överväga deltagande i verksamhet som kompletterar NRF. Den nya regeringen har ännu inte behandlat ärendet men den allmänna inställningen är positiv” berättade han. Enligt Lyra beror Finlands deltagande också på NRF-styrkornas framtida utveckling.

Lyra berättade också att Finland kommer att utöka sina insatser i operation ISAF. I den övergripande Afghanistanutredningen som är under beredning dryftar man bland annat att delta i militärutbildning i Afghanistan, och att axla större ansvar inom PRT-arbetet i norra Afghanistan. Erdmann berömde Finland för att vårt deltagande i Natoledda krishanteringsuppdrag har varit stabilt i flera år redan.

Andra centrala diskussionsämnen var relationerna mellan Nato och Ryssland, Finlands stundande OSSE-ordförandeskap och Finlands färska säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse.

 

 

NATO