Finlands Barents-ordförandeskapsperiod halvvägs

Finlands tvååriga ordförandeskap för Barents euroarktiska råd som inleddes hösten 2013 har nått halvvägs. Finlands ordförandeskap har framskridit i konstruktiv anda och man har nått framgång i flera frågor.

Finlands Barents-ordförandeskapsperiod har redan hunnit halvvägs. Bild: Arto Vitikka

Ny chef för Barentssekretariatet har utnämnts

Svensken Tomas Hallberg har utnämnts till ny chef för internationella Barentssekretariatet. I sin uppgift efterträder han finländska Ari Sirén, vars treårsperiod tar slut i januari 2015. Internationella Barentssekretariatet, som finns i norska Kirkenes, stöder samarbetet som görs inom ramen för både Barents euroarktiska råd och Barents regionråd. Sekretariatet har inlett sin verksamhet i januari 2008.

Ursprungsbefolkningsverksamhet stöds

Under Finlands ordförandeskapsperiod har man kommit överens om finansiering för Barents arbetsgrupp för ursprungsbefolkning för att trygga arbetsgruppens kontinuerliga verksamhet. Till Barentsområdets ursprungsfolk hör samer, nenets och vepser. Arbetsgruppen för ursprungsbefolkning har en rådgivande roll både i Barents euroarkista råd och i regionrådet.

Barentssamarbetets finansieringsutredning framskrider

Finansieringsfrågor har haft en central roll under Finlands ordförandeskapsperiod. Det har grundats en arbetsgrupp som ska utreda framtiden för Barentssamarbetets finansiering och den presenterar sin slutrapport då Finlands ordförandeskapsperiod avslutas hösten 2015.

Tromssa. Kuva: Marja-Leena Vuorenpää

Mål för Barents-samarbetet är bl.a. att uppgöra en gemensam utvecklingsplan som täcker alla trafikformer inom hela Barentsområdet. Bild: Marja-Leena Vuorenpää

Praktiskt Barentssamarbete främjas i arbetsgrupper

Klimatförändringen är ett centralt tema under Finlands ordförandeskap. Finland har främjat utvecklingen av regionala klimatstrategier. Vid ett seminarium som ordnades i S:t Petersburg i september 2014 sporrade man till uppgörande av regionala klimatförändringsplaner inom alla Barentsområden.

Trafikarbetsgruppen har fortsatt med Barentsområdets trafikplanearbete. Målet är att uppgöra en gemensam utvecklingsplan som täcker alla trafikformer inom hela Barentsområdet. Tätt samman med detta arbete hör det Kolarcticfinansierade Barents Freeway-projektet, vars avslutningsseminarium hölls i Rovaniemi i september. Fungerande trafikförbindelser är en viktig förutsättning för gruvverksamhetens, industrins och turismens utveckling inom Barentsområdet.

Barents ungdomsseminarium "Barents on My Mind" ordnades i september 2014 i Rovaniemi. Med ungdomssamarbete främjas ungas deltagande i samhället samt utbildningsmöjligheter och sysselsättning.

Under sin ordförandeskapsperiod vill Finland stärka informationsutbytet och dialogen mellan regionala samarbetsforum inom olika områden. Exempel på detta är kulturevenemanget som ordnades i Kotka den 22 maj 2014 där kulturaktörer förutom från Barentssamarbetsverksamheten även kulturaktörer från nordliga dimensionen och Östersjöstaternas råd deltog.

På programmet för ordförandeskapsperiodens andra hälft står bland annat ett evenemang inom skogssektorn med bioenergitema, ett seminarium om ren teknologi och logistik i gruvindustrin, Barents företagsseminarium och evenemang inom ungdomssamarbetet. Planeringen av Barents Rescue-övningen som ordnas i Kittilä hösten 2015 har inletts.

Mera information om Barents-arbetsgruppernas arbete www.beac.st(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Utrikesministermöte i Uleåborg avslutar Finlands ordförandeskap

Ordförandeskapet i Barents euroarktiska råd övergår från Finland till Ryssland vid utrikesministermötet som hålls i Uleåborg i oktober 2015.