Finland bistår översvämningsområdena i Öst- och Västafrika

Pressmeddelande 226/2007
1.11.2007

Utrikesministeriet har beviljat 700 000 eurovia Finlands Röda Kors i nödhjälp till de svårt drabbade översvämningsområdena i Öst- och Västafrika. FN har vädjat om 60 miljoner euro i nödhjälp, och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen IFRC har framfört en appell om totalt 12 miljoner euro.

Översvämningarna är en följd av ovanligt rikliga och långvariga regn. De värst drabbade länderna i Östafrika är Etiopien, Sudan och Uganda. Till exempel i Etiopien har översvämningarna påverkat sammanlagt 140 000 människors liv och orsakat omfattande skördeskador. I Västafrika har översvämningarna drabbat 600 000 människor i 13 länder.

Finlands Röda Kors använder biståndet som utrikesministeriet beviljat till materialanskaffningar. I Ghana har 40 000 människor tvingats fly från det stigande vattnet, och många har förlorat sina hem. Finlands Röda Kors skickar 20 000 presenningar till Ghana i syfte att bygga tillfälliga skydd.

I Sudan lider mer än en halv miljon människor av översvämningarna, och Finlands Röda Kors har skickat 3 500 presenningar, 7 000 filtar och 10 000 moskitnät till landet med brådskande flygfrakt. Sudan mottar också vattenreningsutrustning för att människor vars vatten förstörts av översvämningarna ska kunna få rent dricksvatten. Till Sudan skickades dessutom 7 000 behållare att frakta och förvara det rena dricksvattnet i.

I Uganda har översvämningarna drabbat över 300 000 människor. Landet har lidit av en långvarig intern konflikt, och översvämningarna gör livet ännu svårare för flyktingarna som återvänt till sina hemtrakter. Finlands Röda Kors skickar köksredskap till nästan 5 000 familjer och 4 000 presenningar för att bygga tillfälliga skydd. Finlands Röda Kors stöder dessutom verksamheten vid en mobil hälsoenhet och två vattenreningsenheter i det ugandiska översvämningsområdet. En enhet producerar cirka 30 000 liter tryggt dricksvatten i veckan.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Timo Karmakallio, utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd, tfn 09 1605 6342, och planeraren för internationellt bistånd Thomas Slätis, Finlands Röda Kors, tfn 040 750 1960