Suomelta odotetaan paljon sukupuolten tasa-arvon edistämisessä

”Muut maat odottavat Suomelta paljon sukupuolten tasa-arvon edistämisessä”, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist kertoo. Hän johti Suomen valtuuskuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 67. istunnossa New Yorkissa sen ensimmäisellä korkean tason viikolla.

Vuonna 1946 perustettu naisten asemaa käsittelevä toimikunta (Commission on the Status of Women, CSW) on suurin sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaantumisen edistämiseen keskittyvä maailmanlaajuinen poliittinen elin. Toimikunnan istunto on YK:n toiseksi suurin vuosittainen tapahtuma yleiskokouksen jälkeen.

Suomesta CSW-istuntoon osallistui laaja valtuuskunta pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin johdolla. Kuvassa vasemmalla suurlähettiläs Elina Kalkku.

CSW:n istunnon ensimmäisen korkean tason viikon yleiskeskusteluissa, interaktiivisissa dialogeissa ja pyöreän pöydän keskusteluissa käsiteltiin istunnon pääteemaa, eli sukupuolten tasa-arvon edistämistä teknologian, innovaatioiden ja koulutuksen keinoin.

Ministeri Blomqvist edusti Suomea lukuisissa tilaisuuksissa viikon aikana. Hän osallistui esimerkiksi yhdessä muiden Pohjoismaiden ministereiden kanssa paneeliin ”Pushing back the push-back”, jossa keskusteltiin pohjoismaisista ratkaisuista sukupuolittuneeseen verkkoväkivaltaan puuttumiseksi. ”Meillä Pohjoismaissa on vielä paljon tehtävää, mutta oli myös rohkaisevaa kuulla esimerkiksi Bahaman delegaation ihailua ja sitä, miten he haluavat oppia pohjoismaisista ratkaisuista ja levittää niitä maassaan.”

Suomi on sitoutunut edistämään Generation Equality -toimintaryhmän globaaleja tavoitteita

Kansainvälisen yhteistyön tarvetta on toistettu usein ja eri yhteyksissä CSW:n istunnon aikana. Ilman yhteistyötä ei olisi mahdollista puuttua niihin keskeisiin haasteisiin, jotka on tunnistettu Generation Equality -kampanjan ”Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta” - toimintaryhmässä, jota Suomi on johtamassa. Suomi on sitoutunut edistämään toimintaryhmän neljää globaalia tavoitetta, jotka ovat:

1. digitaitoihin ja digitaalisen teknologian saatavuuteen liittyvien sukupuolten välisten kuilujen kaventaminen;

2. investointien lisääminen feministisiin teknologioihin ja innovaatioihin;

3. osallistavien innovaatioekosysteemien kehittäminen; ja 

4. sukupuolittuneen verkkoväkivallan ja syrjinnän sekä teknologiavälitteisen väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen.

Suomi edistää näitä tavoitteita muun muassa tukemalla naisten digitaalista turvallisuutta sekä vahvistamalla naisten ja tyttöjen digitaalista lukutaitoa.

”Sukupuolittuneen väkivallan lisääntymiseen on puututtava myös lainsäädännön ja politiikan keinoin, jotta voidaan varmistaa, että kaikki voivat käyttää digitaalista teknologiaa turvallisesti”, Ministeri Blomqvist toteaa. ”Uusien teknologioiden tulisi hyödyttää kaikkia. Usein teknologiaa suunnittelevat miehet miehille, mutta digitaaliset palvelut tulisi räätälöidä niin, että kaikki naiset kaikessa moninaisuudessaan voivat niitä käyttää. Meidän on varmistettava, että naiset ja tytöt kaikkialla maailmassa voivat käyttää internetiä ja digitaalisia laitteita turvallisesti ja edullisesti.”

Suomi ajaa vahvaa ihmisoikeuskieltä loppupäätelmiin

Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunto päättyy 17. maaliskuuta. Loppupäätelmät, joista neuvotellaan CSW:n 67 istunnon toisella viikolla, ovat istunnon tärkein lopputulos. Suomi ajaa loppupäätelmiin vahvaa ihmisoikeuskieltä EU:ssa sovitun linjan mukaisesti.

Suomi on tänä vuonna ensimmäistä kertaa EU:n neuvottelutiimissä, joten Suomen vahvaa panosta tarvitaan enemmän kuin koskaan.