Suomelta lisätukea Ukrainan ruokaturvaan ja viljakuljetuksiin

Suomi myöntää 3 miljoonaa euroa lisätukea ruokaturvan parantamiseksi Ukrainassa. Rahoituksella tuetaan viljakuljetuksia Ukrainasta maihin, joiden ruokaturvatilanne kärsii Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista. Osa varoista käytetään miinojen raivaukseen Ukrainan maaseudulla, jotta maataloustuotanto voitaisiin käynnistää uudelleen.

Ukrainan lippuja valtioneuvoston linnan edessä.

Suomi on tukenut Maailman ruokaohjelma WFP:tä ja Ukrainasta lähteviä viljakuljetuksia lieventääkseen Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia helmikuun 2022 jälkeen. Suomen tuella WFP ostaa viljaa Ukrainasta ja vie sitä ruokakriisistä kärsiviin maihin Afrikassa. Nyt myönnettävästä tuesta 2 miljoonaa euroa menee humanitaarisena apuna WFP:n toimeenpanemalle Viljaa Ukrainasta -hankkeelle (Grain From Ukraine Initiative). Aiemmin Suomi on tukenut viljakuljetuksia 11,5 miljoonalla eurolla.

Samalla Suomi tukee miinanraivausta Ukrainassa, jotta viljelysmaat saadaan taas käyttöön. Jopa kolmannes Ukrainan viljelysmaista on arvioitu miina- ja räjähdevaaralliseksi. Tuhannet maatilat ja maaseudun kotitaloudet ovat joutuneet vähentämään tai kokonaan lopettamaan tuotantotoimintansa.

Vastatakseen tähän haasteeseen WFP ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ovat käynnistäneet Ukrainassa hankkeen, jossa yhdistyvät miinanraivaus, humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö.

Tukemalla Ukrainan maataloussektorin palautumista sodan koettelemilla alueilla edistämme maan ruokaturvan ja elinkeinotoiminnan elpymistä”, sanoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.

Hanke on valmisteltu läheisessä yhteistyössä Ukrainan hallinnon kanssa. Se on esimerkki uudenlaisesta monitoimijayhteistyöstä, jossa perinteiset sektorirajat ylittäen on mahdollista löytää kestävämpiä ratkaisuja.

Lisärahoitus nostaa Suomen tuen humanitaariselle miinanraivaukselle Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen yhteensä noin 8,25 miljoonaan euroon.

Ukraina järjestää 25. marraskuuta ruokaturvaa käsittelevän huippukokouksen, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota Venäjän hyökkäyssodan ruokaturvaa koskeviin vaikutuksiin. Kokouksessa kuullaan pääministeri Petteri Orpon nauhoitettu puheenvuoro.  

Lisätietoja:

  • Kehitysyhteistyö: Sirpa Oksanen, yksikönpäällikkö, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikkö, ulkoministeriö, puh. +358 50 414 5349
  • Humanitaarinen apu: Lauratuulia Lehtinen, yksikönpäällikkö, humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö, ulkoministeriö, puh. +358 46 921 2030