Suomelle suosituksia taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisesta

Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (TSS-komitea) on antanut tänään Suomelle suosituksensa koskien Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta.

Komitea pitää myönteisenä Suomessa toteutettuja lainsäädännöllisiä, institutionaalisia ja poliittisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan TSS-oikeuksien suojan korkea taso. Suomi sai kiitosta muun muassa oppivelvollisuuden laajentamista sekä kansallisesta lapsistrategiasta.

Komitea antoi Suomelle useita suosituksia liittyen TSS-oikeuksien toteutumiseen. Komitea otti täytäntöönpanon nopeutettuun seurantaan kolme suositusta: (1) yritystoiminta ja ihmisoikeudet; (2) COVID-19 -rokotteet ja lääkkeet; ja (3) oikeus sosiaaliturvaan. Suomen tulee raportoida näiden suositusten täytäntöönpanosta komitealle kahden vuoden kuluttua.

Lisäksi suosituksia annettiin muun muassa tasa-arvon edistämisestä työmarkkinoilla ja koulutuksessa, samapalkkaisuudesta, vammaisten henkilöiden työ- ja eläkeoikeuksista, vanhusten itsenäisestä asumisesta ja hoivasta sekä terveyspalvelujen, mukaan lukien mielenterveyspalvelujen, saatavuudesta.

Yleissopimus kattaa muun muassa oikeuden terveyteen, koulutukseen, työhön sekä oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin, oikeuden tyydyttävään elintasoon sekä oikeuden nauttia tieteestä, taiteesta ja kulttuurielämästä.  Sopimuspuolilla on velvollisuus antaa määräajoin raportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta. TSS-yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvoo riippumattomista asiantuntijajäsenistä muodostuva TSS-komitea. Suomen seitsemäs määräaikaisraportti tarkasteltiin julkisessa virtuaalisessa vuoropuhelussa 15.–17. helmikuuta 2021.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh 0295 351 172. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.