Suomella tärkeä rooli ydinsulkusopimusta koskevissa kokouksissa

Suomi on elokuussa järjestettävän ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssia valmistelevan kokouksen puheenjohtajamaa.

Ensimmäinen valmistelukomitean kokous järjestetään 31. heinäkuuta. – 11. elokuuta Wienissä, Itävallassa. Tätä edeltää tarkasteluprosessin parantamiseksi perustetun väliaikaisen työryhmän kokous 24. – 28. heinäkuuta. Suomi toimii myös työryhmän puheenjohtajana. 

Asevalvonnan suurlähettiläs Jarmo Viinanen on tulevan puheenjohtajan ominaisuudessa käynyt neuvotteluita valtio-osapuolten kanssa kevään ajan. Vakiintuneen käytännön mukaan valmistelukomiteoiden puheenjohtajat toimivat tarkastelukonferenssin pääkomiteoiden puheenjohtajina.

Suomella on vahva profiili ydinsulkusopimuksen tukijana

Ydinsulkusopimuksen (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT) tavoitteina ovat ydinaseiden leviämisen estäminen, ydinenergian rauhanomaisen käytön mahdollistaminen ja ydinaseriisunta. Ydinsulkusopimus on ainoa monenvälinen sopimus, jossa tunnustetut ydinasevallat ovat sitoutuneet ydinaseriisuntaan.

Suomen tärkein tavoite on ydinsulun ja ydinsulkusopimuksen aseman vahvistaminen. Suomi toimii tarkasteluprosessissa rakentavasti korostaen sopimuksen kaikkien pilareiden tärkeyttä ja sopimuksen toimeenpanoa.

Ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssit järjestetään viiden vuoden välein

Konferensseissa tarkastellaan sopimuksen toimeenpanon toteutumista ja asetetaan tavoitteita sopimuksen toimeenpanolle seuraavalle kaudelle. Tarkastelukonferenssia edeltää aina kolme valmistelukomitean kokousta. Valmistelukomitean kokouksissa ei ole tapana tehdä poliittisia päätöksiä, vaan tarkoituksena on valmistautua tarkastelukonferenssiin selvittämällä osapuolten kantoja sekä käymällä keskustelua. 

Vuonna 2022 järjestetty kymmenes tarkastelukonferenssi päätti työryhmän perustamisesta sopimuksen tarkasteluprosessin parantamiseksi. Työryhmän on määrä kehittää sopimuksen vaikuttavuutta, tehokuutta, läpinäkyvyyttä, vastuuvelvollisuutta, koordinointia sekä jatkuvuutta (effectiveness, efficiency, transparency, accountability, coordination and continuity”). Työryhmä esittää raporttinsa valmistelukomitealle.

Lisätietoja

Jarmo Viinanen, asevalvonnan suurlähettiläs, puh. 0295 352 028, jarmo.viinanen@gov.fi