Jämställdhet och transparens i det finländska valet intresserade afrikanska representanter

"Utrikesministeriet har inbjudit representanter för länderna i södra och östra Afrika att följa riksdagsvalet i syfte att bekanta sig med Finlands politiska system och valgenomförande", konstaterade avdelningschefen för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern Aapo Pölhö då han presenterade de afrikanska gästerna vid en presskonferens i Helsingfors måndagen den 12 mars.

Utrikesministeriet inbjöd representanter för afrikanska länder att bekanta sig med det finländska valsystemet. Utrikesministeriet ordnade ett liknande besök i samband med riksdagsvalet 2003, och då fick besöket mycket positiv respons.

Besökarna berömde i synnerhet jämställdheten i det finländska politiska systemet. Förhoppningen var att den finländska jämställdheten skall uppmuntra andra länder att följa Finlands exempel, för i Afrika finns det till exempel för närvarande endast en kvinnlig president. Gästerna berömde också transparensen i det finländska politiska systemet.

Särskilt intressant i det finländska valsystemet var möjligheten för utlandsfinländare att förhandsrösta samt valförbunden och valsystemets stabilitet. Beröm fick även den sansade kampanjen.

De afrikanska gästerna uppskattade den sansade finländska kampanjen. Besöksprogrammet fokuserar på Finlands politiska system, riksdagens verksamhet och uppgifter, de politiska partiernas program samt pressens och det civila samhällets roll. Gästerna besöker olika evenemang där de har tillfälle att följa valkampanjen i praktiken.

Besökarna representerar sina länders politiska partier och centralvalnämnder. Representerade är Etiopien, Kenya, Lesotho, Moçambique, Namibia, Zambia, Tanzania, Zimbabwe och Södra Afrikas utvecklingsgemenskap SADC. Besöket inleddes den 11 mars och avslutas efter riksdagsvalet.

demokratia