Suomalaista vesiosaamista Keski-Aasiassa esiteltiin mahdollisille yhteistyökumppaneille

Veteen liittyvät kysymykset ovat Keski-Aasiassa olennaisessa roolissa niin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa kuin konfliktien ehkäisyssäkin.

Keski-Aasiassa on käynnissä paljon suomalaisia vesialan hankkeita. Vesialalla on kasvavaa aktiivisuutta myös EU:n mittavan Keski-Aasian ympäristö-, ilmasto- ja vesiyhteistyö (WECOOP) aloitteen myötä. Tavoitteena on tehostaa kansallista ympäristö-, ilmastonmuutos- ja vesipolitiikkaa alueella, lähentää sitä EU:n normeihin ja edistää vihreitä investointeja.

Yksi Suomen kehitysyhteistyön pääteemoista Keski-Aasiassa on tukea luonnonvarojen kestävää hallintaa ja ilmastonmuutokseen varautumista. Näihin tavoitteisiin pyritään muun muassa instituutioiden välisen kehitysyhteistyön kautta. Ulkoministeriön rahoittamia hankkeita alueella toteuttavat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Ilmatieteen laitos (FMI).

Tadzhikistanin luontoa
Ilmastonmuutos tuottaa ongelmia Keski-Aasian vesistöjen kantokyvylle sekä veden saatavuudelle. Kuva: SYKE

Suomalaista vesiosaamista esiteltiin mahdollisille yhteistyökumppaneille webinaarissa 25. maaliskuuta. Veteen liittyvät kysymykset ovat Keski-Aasiassa olennaisessa roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Vesi on myös poliittisia jännitteitä lisäävä tekijä alueen valtioiden välillä. Ulkoministeriön rauhanvälityksen suurlähettilään Sirpa Mäenpään mukaan Suomen vesidiplomatian keskeisiin vahvuuksiin kuuluu kokemus rauhanvälityksessä ja menestyksekäs sitoutumisemme kansainväliseen vesiyhteistyöhön.

Suomen vesidiplomatian ensisijainen tavoite Keski-Aasiassa on konfliktien ennaltaehkäisy.

EU:n Keski-Aasian erityisedustajan, suurlähettiläs Terhi Hakalan mukaan unionilla on laaja rooli alueella. Webinaarissa hän painotti, että EU:n silmin vesi on Keski-Aasian valtioille samanaikaisesti keskeinen haaste ja alueellisen yhteistyön mahdollisuus.

EU:n merkittävä hanketuki alueella kohdistuu kansallisiin uudistusprosesseihin, alueellisen yhteistyön vahvistamiseen sekä kaikkia osapuolia hyödyttävään vesiresurssien käyttöön.

Joukko vesiosaajia puhumassa

Webinaarissa puhui joukko vesialan ammattilaisia. Heidän esityksensä on ladattavissa tämän jutun lopusta.

Maa- ja metsätalousministeriön vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta esitteli Suomen vesialan kansainvälistä strategiaa (Finnish Water Way), joka tarjoaa erinomaisen pohjan yhteistyölle.

Suomen ympäristökeskukselta puhumassa oli kansainvälisten asiantuntijapalveluiden päällikkö Tea Törnroos, joka esitteli pintaveden laadun seurantaan keskittyviä hankkeita Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa.

Geologian tutkimuskeskuksen projektipäällikkö Jaana Lohva kertoi hankkeista, joissa luonnonvarojen kestävää hallintaa kehitetään geoinformatiikan avulla. GTK:n hankkeissa on kehitetty muun muassa pohjavesien seurantaan liittyviä mittauksia.

Ilmatieteen laitoksen kansainvälisten asiantuntijapalveluiden päällikkö Harri Pietarila esitteli hankkeita, joissa keskitytään sääennustus- ja ennakkovaroitusjärjestelmien modernisointiin sekä alueen jäätikkötutkimuksiin.

Suomen vesifoorumi ry:n toimitusjohtaja tri Topi Helle kertoi Finnish Water Forumin keskeisestä roolista Suomen vesisektorilla. FWF esitti valmiutensa toimia linkkinä suomalaisiin vesialalla toimiviin yrityksiin, tutkimuslaitoksiin sekä ministeriöihin.

Webinaarin vetivät Suomen Keski-Aasian kiertävä suurlähettiläs Ilkka Räisänen sekä Suomen Kazakstanin ja Kirgisian suurlähettiläs Soili Mäkeläinen-Buhanist. Suurlähettiläät totesivat ilmastonmuutoksen tuottavan yhä vaikeampia haasteita Keski-Aasian vesistöjen kantokyvylle sekä veden saatavuudelle.

Webinaarin tavoite oli verkostoitua Keski-Aasian vesisektorin kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä tiedottaa, että Suomessa ja EU:ssa on olemassa hyviä välineitä vesikysymysten tuottamien haasteiden ratkaisemiseksi yhteistyöllä. Kiinnostus webinaaria kohtaan oli laajaa. Keski-Aasiasta, Suomesta ja EU-maista saatiin linjoille yli 50 osallistujaa, joihin luotiin näin kontakteja jatkoyhteistyön mahdollisuuksien avaamiseksi.