Suomalaisesta osaamisesta haetaan ratkaisuja vähiten kehittyneiden maiden haasteisiin Helsingissä järjestettävässä foorumissa

Ulkoministeriö ja YK järjestävät Helsingissä vähiten kehittyneiden maiden tulevaisuusfoorumin (LDC Future Forum) 4.– 6. maaliskuuta. Foorumissa pohditaan, miten tieteen, teknologian ja innovaatioiden avulla voidaan tukea kehitystä maailman vähiten kehittyneissä maissa. Ulkoministeri Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio osallistuvat foorumiin.

Tapahtuman juliste, jossa logoja ja lapsi tietokoneen ääressä

Tapahtumassa paneudutaan innovaatioiden rooliin koulutuksessa, työpaikkojen luonnissa ja yrittäjyyden kannustamisessa sekä talouksien monipuolistamisessa. Foorumiin osallistuu ministereitä, päättäjiä, tutkijoita, YK:n ja kansainvälisten järjestöjen edustajia sekä yksityisen sektorin, hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

”Vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa tarvitaan monenkeskistä yhteistyötä. Suomi, vähiten kehittyneet maat ja YK pyrkivät yhdessä löytämään ratkaisuja edistää kestävää kehitystä maailmassa. Foorumi tarjoaa alustan eri toimijoiden yhteen tuomiselle”, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo.

”Kehittyvien maiden taloudessa on kasvupotentiaalia suomalaisille yrityksille. Haluamme kytkeä suomalaisen osaamisen ja innovaatiot näiden maiden kehitykseen”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.

Foorumi on osa Suomen ja YK:n järjestämää viiden LDC Future Forumin sarjaa. YK-kumppanina on vähiten kehittyneitä maita tukeva toimisto (UN-OHRLLS) sekä tänä vuonna mm. UNU-Wider, FERDI ja OECD Development Center.

LDC Future Forumin ohjelma sekä tietoa foorumista UN-OHRLLS:n sivuilla. (Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Lisätietoa:

  • yksikönpäällikkö Satu Lassila, YK:n kehitys- ja innovaatiokysymysten yksikkö, p. 0295 350 897

  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi