Finländska IT-samhället inom samma "webbpärmar"

Vad är det finländska informationsteknologiska samhället? Vad ligger bakom det och vad är läget just nu? Det är frågor som man sökt svar runt om i världen. Ett svar för de intresserande är en färsk engelskspråkig portal e.finland. som offentliggjordes på fredagen i Helsingfors.

"Målsättningen med projektet är att presentera det finländska IT-samhället i dess olika former, fördjupa informationen om Finland och öka utlänningars intresse för vårt land som en pionjär inom IT-branschen", sade chefen för utrikesministeriets press- och kulturavdelning Yrjö Länsipuro på presskonferensen.

Han har fungerat som ordförande för redaktionsrådet för e.finland-portalen. Förutom UM så deltar i projektet trafik- och kommunikationsministeriet, finansministeriet, utvecklingcentralen för teknologi Tekes, Finlands självständighets jubleumsfond Sitra och IT-utvecklingscentralen Tieke.
"Projektet har varit mycket givande, inte minst eftersom vi förverkligat det tillsammans. Vi har inte suttit i våra privata vråer och pysslat med egna privat projekt utan bedrivit fruktbart samarbete, berättade Länsipuro.

Huvudsaklig målgrupp för portalen är intresserade journalister och forskare, utländska företagare och investorer, Finlands beskickningar och FinPros repreentanter. I hemlandet erbjuder portalen ett verktyg för alla de som är intresserade av olika aspekter av IT-samhället och som önskar presentera Finland som ett sådant samfund.


Portalen erbjuder inom samma "webbpärmar" information om elektonisk affärsverksamhet och offentliga tjänster, informatik rörande hälso- och miljövård, trådlösa kommunikationer samt forsknings- och utvecklingsarbete inom info- och kommunikationsteknik. Sajten innehåller artiklar, nyhetsflöde och statistik jus om dessa ämnen. För uppdateringen svarar Tieke.

Ytterligare information erhålles av portalens chefredaktör Helena Roine-Taylor, Tieke, nr 09 4763 0312 eller e-post helena.roine-taylor@tieke.fi

tieto- ja viestintätekniikka