Sopeutumisrahasto vastaa kehittyvien maiden tarpeisiin konkreettisilla hankkeilla

Kun ilmastonmuutoksen vaikutukset laajentuvat, tarve sopeutumiselle ja sen kansainväliselle rahoitukselle kasvaa. Suomi tukee Pariisin ilmastosopimuksen alaista Adaptation Fund -sopeutumisrahastoa, joka toteuttaa konkreettisia hankkeita, joilla tuetaan haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä kehittyvissä maissa.

Ilmastonmuutoksen edetessä sen vaikutukset laajentuvat. Hitaiden muutosten lisäksi sään ääri-ilmiöt, kuten kuivuus, tulvat tai hurrikaanit, yleistyvät. Sään ääri-ilmiöistä kärsivät eniten haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset köyhimmissä maissa, vaikka suurimmista päästöistä ovat vastuussa teollisuusmaat. Siksi teollisuusmaat osallistuvat köyhimpien maiden sopeutumistoimien, kuten ilmastokestävän maatalouden, rahoitukseen.

Glasgow’n ilmastokokouksessa COP26:ssa tehtiin kollektiiviset lupaukset sopeutumisrahoituksen kaksinkertaistamisesta globaalisti 2025 mennessä vuoden 2019 tasoon verrattuna sekä pyrkimyksestä tasapainoon sopeutumis- ja hillintärahoituksen välillä.

Lisäksi maat ovat asettaneet omia tavoitteita sopeutumisrahoitukselle. Suomen tavoitteena on kohdentaa puolet kansainvälisestä ilmastorahoituksesta sopeutumiseen kehittyvissä maissa.

 

Sopeutumisrahasto vastaa kehittyvien maiden kasvaviin tarpeisiin

 

Pariisin ilmastosopimuksen alainen Sopeutumisrahasto (Adaptation Fund) auttaa kehitysmaiden haavoittuvia yhteisöjä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Suomi palasi 2021 sen rahoittajamaaksi seitsemällä miljoonalla eurolla. Suomi on aiemmin tukenut rahaston käynnistämistä ja lisäksi myöntänyt sille kertaluontoisen viiden miljoonan euron rahoituksen.

Sopeutumisrahasto rahoittaa hankkeita, jotka auttavat kehitysmaiden haavoittuvia yhteisöjä sopeutumaan ilmastonmuutokseen esimerkiksi maatalouden ja vesivarojen hallinnan saralla. Sopeutumisrahasto on tähän mennessä suunnannut 850 miljoonaa dollaria yli 125 konkreettiseen sopeutumishankkeeseen 100 eri maassa, joista on hyötynyt yli 31 miljoonaa ihmistä.

– Sopeutuminen käy vuosi vuodelta kriittisemmäksi, erityisesti kehittyvissä maissa. Monet tukemistamme hankkeista ovat olleet kohdealueillaan ensimmäisiä, uraauurtavia sopeutumistoimia. Useat niistä ovat olleet niin tuloksellisia, että maat ovat laajentaneet niitä moninkertaisesti suuremmiksi muulla rahoituksella, sanoo rahaston johtaja Mikko Ollikainen.

Ollikainen kertoo, että sopeutumisrahasto on viime vuosina vastannut kehittyvien maiden kasvaviin sopeutumistarpeisiin avaamalla näille uusia rahoitusikkunoita esimerkiksi sopeutumisen innovaatioihin, tiedonhallintaan ja toimien laajentamiseen.

 

Sopeutumisrahaston hanke Laosissa parantaa infrastruktuurin saatavuutta

 

Laos on yksi maailman haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille, kuten äärimmäisille sääilmiöille. Kuivuuden ja tulvien odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa ja iskevän pahiten maan köyhimpiin osiin. Siksi Laos tehostaa sopeutumistoimia, jotka vähentäisivät katastrofiriskiä ja nostaisivat maan sietokykyä.

Sopeutumisrahaston rahoittama hanke Laosissa vahvistaa katastrofien sietokykyä 189 haavoittuvimmassa yhteisössä Attapeun, Sekongin ja Saravanen eteläisissä maakunnissa. Hankkeessa parannetaan perusinfrastruktuurin saatavuutta sekä tehostetaan sietokykyä myrskyjä, tulvia, kuivuutta ja maanvyörymiä vastaan. Hankkeen rahoitus on 4,5 miljoonaa dollaria.

– Aiemmin hain kahdesti päivässä vettä joelta, joka on 20 minuutin päässä kylästäni. Kuivana aikana minun piti kävellä vielä enemmän. Hankkeen ansiosta vesi tulee nyt kotiini. Pystyn jopa kasvattamaan vihanneksia puutarhassani, kertoo Sipaphai Kiuleshai Saravanen maakunnasta.

Sopeutuminen ei ole ainoastaan pakollista, vaan se luo monia mahdollisuuksia. Sopeutumistoimilla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksista aiheutuvia riskejä ja menetyksiä, kiihdyttää innovaatioita, lisätä esimerkiksi maatalouden tuottavuutta sekä saavuttaa sosiaalisia etuja, kuten parantaa elinkeinomahdollisuuksia.

 

Tutustu Sopeutumisrahaston toimintaan: https://www.youtube.com/watch?v=EVBTwhUG_jA(Linkki toiselle verkkosivustolle)