Sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen 28.12. alkaen – tarkista maahantulon ohjeistukset

Hallitus linjasi, että sisärajavalvonta otetaan uudelleen käyttöön Suomen rajoilla 28. joulukuuta alkaen. Valtioneuvosto teki päätöksen uusista rajoituksista istunnossaan 28. joulukuuta. Päätös on voimassa 16.1.2022 asti.

Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta löytyvät päätökseen perustuvat maahantuloa koskevat ohjeet.(Linkki toiselle web-sivustolle.) 

Matkustajien on hyvä huomioida, että vaikka Suomi ei vaadi Suomen kansalaiselta negatiivista testitulosta Suomeen saavuttaessa, monilla mailla, lento- ja laivayhtiöillä voi olla omia testivaatimuksia maahanpääsyn edellytyksenä. Matkustajien tulee itse selvittää todistuksiin liittyvät vaatimukset kohdemaiden viranomaisilta, laiva- tai lentoyhtiöiltä.

Kaikkia matkustajia koskevat tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja aluehallintovirastojen tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.