Seminarium inledde Finlands tid som ordförande för Nordiska ministerrådet

Finlands år som ordförande för Nordiska ministerrådet inleddes den 17 januari på det svensk-finländska kulturcentret Hanaholmen med temat ”Den nordliga dimensionen och det nordiska samarbetet”. Finlands nordiska samarbetsminister, miljöminister Stefan Wallin berättade om tyngdpunkterna under det finländska ordförandeskapet. Utrikesminister Erkki Tuomioja höll också ett anförande.

Medborgarnas påverkningsmöjligheter framhävs under Finlands ordförandeskap

Enligt Wallin strävar man efter att höja det nordiska samarbetets och den nordliga dimensionens profil så väl på nationell, nordisk som på internationell nivå, samt att erbjuda medborgare och invånare möjligheter att påverka frågor i sin egen region. Under det ettåriga ordförandeskapet satsar man också på att förbereda Norden på globala utmaningar, Östersjörelaterade miljöfrågor och energifrågor.

Seminariegästerna på Hanaholmen är en stor samling centrala nordiska politiska aktörer och opinionsbildare. Seminariets syfte är att erbjuda möjligheter för diskussion och åsiktsutbyte om det nordiska samarbetet och frågor som Finland har fört in på agendan. ”Jag hoppas att det här seminariet sätter igång ett nytt skede i det nordiska samarbetet och fördjupar diskussionen om idéer och synvinklar som det ger upphov till” konstaterade Wallin i sitt öppningsanförande.

Den nordliga dimensionens tvååriga reformarbete slutfört

Utrikesminister Erkki Tuomioja återvände för en stund till den gångna hösten i sitt tal: ”Att den nordliga dimensionens förnyelse- och förändringsprocess slutfördes var en av Finlands EU-ordförandeskaps viktigaste prestationer. EU:s, Islands, Norges och Rysslands ledare samlades i november i Helsingfors till ett toppmöte om den nordliga dimensionen. För första gången hölls ett möte om den nordliga dimensionen på så hög nivå” berättade han.

Tuomioja karakteriserade höstens händelse som historisk eftersom den innebar början på ett helt nytt skede i den nordliga dimensionens historia.

Redan för två år sedan var målet med planerings- och förnyelsearbetet att blåsa liv i regionens gemensamma politik och förstärka parternas förbindelser till den. Det målet uppnåddes då parterna undertecknade den nordliga dimensionens ramdokument vid toppmötet i Helsingfors.

”Fast samarbetet fördjupas består grundmålsättningarna” fastslog Tuomioja. ”De är att odla stabilitet, välfärd och hållbar utveckling i norra Europa. Vi kommer också att satsa på samarbetet mellan EU och dess viktiga norra granne Ryssland allt mer i framtiden för att bättre kartlägga gemensamma utmaningar och möjligheter.”

Förutom Wallin och Tuomioja talade också statsminister Matti Vanhanen, Rysslands viceutrikesminister Alexandr Grushko, Sveriges samarbetsminister Cristina Husmark Pehrsson, Islands samarbetsminister Jonina Bjartmarz, Norges statssekreterare Liv Monica Bargem Stubholt, Tysklands ambassadör Hanns Schumacher samt Nordiska ministerrådets nya generalsekreterare Halldór Asgrímsson. Konferensen avslutas med en panel, där ordförandena för de nordeuropeiska regionrådens tjänstemannakommittéer och en representant för Europeiska kommissionen deltar.

Minister Wallins tal på engelska

Minister Tuomiojas tal på engelska

Minister Vanhanens tal på engelska(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Pohjoismaiden ministerineuvosto
pohjoinen ulottuvuus