Utredning om Barentssamarbetets finansiering

Finland har varit ordförande i Barentsrådet 2013–2015. Under Finlands ledning har det utförts en omfattande utredning om projektfinansiering inom Barentssamarbetet. För utredning hördes både finansiärer och de som genomfört projekt.

Revontulet. Kuva: Visit Finland
Bild: Visit Finland

”Det finns gott om källor för finansiering, men behoven och pengarna möts inte alltid”, konstaterar Finlands Barentsambassadör Marja-Leena Vuorenpää.

Arbetsgruppen som sammanställt rapporten rekommenderar effektivare kommunikation om de existerande finansieringsmöjligheterna och en utveckling av finansieringsinstrumenten så att de bättre svarar också mot mindre projekts behov. Det är inte motiverat att grunda ett nytt finansieringsinstrument för Barentsregionen just nu.

Bekanta dig med Barentsregionens finansieringsinstrument och arbetsgruppens analys och rekommendationer för hur samarbetet kan utvecklas i e-publikationen.

Tässä palvelussa myös

arktinen alue