Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet turvattava myös koronakriisin aikana

Pandemian seurauksena lähisuhdeväkivalta lisääntyy, äitiysterveys uhkaa vaarantua ja turvallisista ehkäisyvälineistä on pulaa. Naisten ja tyttöjen tarvitsemat terveyspalvelut tulee turvata myös kriisin aikana, painotetaan 59 maan yhteisessä kannanotossa.

Koronavirustauti on ihmiskunnalle ennennäkemätön uhka. Eri puolilla maailmaa pandemialla on tuhoisia vaikutuksia terveydenhuoltojärjestelmiin, talouksiin ja kaikkien - erityisesti ikääntyneiden ihmisten - elämään, toimeentuloon ja hyvinvointiin. Vastaaminen nopeasti etenevään pandemiaan edellyttää kaikkien hallitusten, tiedeyhteisöjen, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja yksityisen sektorin välistä solidaarisuutta ja yhteistyötä.  

Koronavirustauti vaikuttaa eri tavoin naisiin ja miehiin. Pandemia kärjistää sukupuolten välistä epätasa-arvoa, lisää heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten vammaisten ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien syrjintää ja uhkaa haitata naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien toteutumista. Vastatoimissa kaikkien naisten ja tyttöjen osallisuuden, suojelun ja voimavarojen on oltava keskeisellä sijalla. On kiinnitettävä huomiota niiden erilaisiin sukupuolivaikutuksiin liittyen taudin tunnistamiseen, diagnosointiin ja hoitoon pääsyyn. 

Viruksen leviämistä hillitsevät rajoitustoimet lisäävät perheväkivallan, mukaan lukien lähisuhdeväkivallan riskiä. Tilanteessa, jossa terveyttä ja sosiaalista suojelua tukevat mekanismit sekä naisia ja tyttöjä normaalioloissa suojaavat oikeusjärjestelmät ovat pandemian vuoksi heikentyneet tai paineen alla, tarvitaan erityistoimia naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Kriisiavussa tulisi varmistaa niiden naisten ja tyttöjen suojelu, jotka ovat pakolaisia, maahanmuuttajia tai joutuneet siirtymään pois kotiseudultaan. Etusijalle on asetettava seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät tarpeet, mukaan lukien psykososiaaliset tukipalvelut ja suojelu sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Meidän on myös varmistettava nuorten terveys, oikeudet ja hyvinvointi koulujen ollessa suljettuina. Kaikista ihmisoikeuksien toteutumista koskevista rajoituksista olisi säädettävä lailla kansainvälistä oikeutta noudattaen ja perusteellisesti arvioiden. 

Tuemme naisten ja tyttöjen aktiivista osallistumista ja johtajuutta verkostojensa ja järjestöjen kautta kaikilla päätöksenteon tasoilla, myös yhteisöissä. Sillä tavoin varmistetaan, että toimien sukupuolivaikutukset otetaan huomioon, eivätkä ne lisää suurimmassa vaarassa olevien syrjäytymistä.

On ratkaisevan tärkeää, että johtajat tunnustavat yleisen sairausvakuutusturvan keskeisen roolin terveyteen kohdistuvissa kriiseissä ja vankkojen terveydenhuoltojärjestelmien tarpeen ihmishenkien pelastamiseksi. Tässä yhteydessä seksuaaliterveyspalvelut ovat välttämättömiä. Sitoudumme jälleen yleistä sairausvakuutusturvaa koskevaan poliittiseen julistukseen ja sen välittömään täytäntöönpanoon. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien rahoittamisen olisi edelleen oltava ensisijainen tavoite, jotta vältetään äitiyskuolleisuuden ja imeväiskuolleisuuden kasvu, pula ehkäisyvälineistä sekä vaarallisten aborttien ja sukupuolitautitartuntojen lisääntyminen.

Kätilöillä, sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla on kaikkialla maailmassa keskeinen tehtävä koronavirustaudin leviämisen estämisessä, ja he tarvitsevat suojavarusteita. Raskauden ja synnytyksen turvallisuus riippuu näistä terveysalan työntekijöistä, riittävistä terveydenhoitopalveluista ja infektioiden ehkäisytoimien tiukasta noudattamisesta. Kohonneiden riskien vuoksi raskaana olevien naisten hengityselinsairauksien – erityisesti koronavirusinfektioiden – hoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota.  Tilanteessa jossa pandemia vaikuttaa kansallisiin ja kansainvälisiin toimitusketjuihimme, sitoudumme tarjoamaan naisille ja tytöille lisääntymisterveyttä tukevia hyödykkeitä. Vetoamme hallituksiin kaikkialla maailmassa, jotta ne takaisivat kaikille naisille ja tytöille esteettömän pääsyn kaikkiin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.

Suhtaudumme myönteisesti monenvälisiin toimiin, kuten YK:n alaisten väestörahasto UNFPA:n ja tasa-arvojärjestö UN Womenin, WHO:n, Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston sekä alueellisten kehityspankkien ponnisteluihin samoin kuin G7:n ja G20:n julkilausumiin, joilla pyritään johdonmukaisesti ja maailmanlaajuisesti vastaamaan koronavirustautiin. Kannustamme niiden pyrkimyksiä varmistaa kansallisten hallitusten ja muiden kumppaneiden kanssa tehokkaat toimet ja keskeisten terveyteen liittyvien palvelujen ja oikeuksien jatkuminen.

Meidän on koordinoitava toimemme käsillä olevassa, maailmanlaajuisessa terveyskriisissä. Kannatamme YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa Global Solidarity to fight COVID-19. Kannustamme myös kaikkia hallituksia, yksityistä sektoria, kansalaisyhteiskuntaa, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja muita tahoja tukemaan kiireellisiä toimia erityisesti haavoittuvimmissa maissa, ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön maailmanlaajuisen sitoumuksen terveydenhuollon yleismaailmallisesta saatavuudesta. 


Ministerit

Lindiwe Zulu, Etelä-Afrikka

Peter Eriksson, Ruotsi

Gent Cakaj, Albania

Felipe Solá, Argentina

Marise Payne, Australia

Alexander De Croo, Belgia

Karen Longaric Rodríguez, Bolivia

Bisera Turkovic, Bosnia ja Hertsegovina

Maritza Rosabal Peña, Kap Verde

Karina Gould, Kanada

Nikos Christodoulides, Kypros

Tomáš Petříček, Tšekki

Rasmus Prehn, Tanska

Mereseini Vuniwaqa, Fiji

Ville Skinnari, Suomi

Jean-Yves Le Drian, Ranska

Maria Flachsbarth, Saksa

Nikos Dendias, Kreikka

Diene Keita, Guinea

Emanuela Del Re, Italia

Ilze Vinkele, Latvia

Claudine Aoun, Libanon

Gbehzohngar Milton Findley, Liberia

Katrin Eggenberger,  Liechtenstein

Franz Fayot, Luxemburg

Tehindrazanarivelo Djacoba A. S. Oliva, Madagascar

Srđan Darmanović, Montenegro

Doreen Sioka, Namibia

Sigrid Kaag, Alankomaat

Hon Winston Peters, Uusi-Seelanti

Nikola Dimitrov, Pohjois-Makedonia

Dag-Inge Ulstein, Norja

Teresa Ribeiro, Portugali

Cornel Feruță, Romania

Slavica Djukic-Dejanovic, Serbia

Arancha González Laya, Espanja

Ignazio Cassis, Sveitsi

Simon Kofe, Tuvalu

Liz Sugg, Iso-Britannia

sekä Armenian, Itävallan, Bulgarian, Costa Rican, Kroatian, Ecuadorin, Viron, Georgian, Islannin, Irlannin, Japanin, Liettuan, Meksikon, Moldovan, Perun, Etelä-Korean, Slovenian, Tunisian, Ukrainan ja Uruguayn hallitukset.

 

Lue täältä  kannanoton kääntämätön alkuperäisversio englanniksi.