Zambias utrikesminister Kabinga Pande till Finland

Pressmeddelande 191/2007
1.10.2007

Zambias utrikesminister Kabinga Pande besöker Finland den 3-4 oktober under en rundresa i Europa. Pande utsågs till utrikesminister i augusti 2007 efter att tidigare ha varit Zambias miljö- och naturresursminister.

Minister Pande har bilaterala samtal med utrikesminister Ilkka Kanerva. Understatssekreterare Markus Lyra är värd för en arbetslunch. Ministern diskuterar biståndsfrågor vid en informell middag med representanter för utvecklingspolitiska avdelningen och avdelningen för Afrika och Mellanöstern.

Zambia och Finland har goda och problemfria relationer. Zambia är ett av Finlands långvariga partnerländer inom det bilaterala utvecklingssamarbetet. Biståndet till Zambia ökar. Det finländska stödet till Zambia riktar sig till miljö- och naturresurssektorn, utvecklingen av den privata sektorn och jordbrukssektorn. Finland har dessutom anslutit sig till givarna av budgetstöd i syfte att minska fattigdomen.

Zambia har en intressant ställning i södra Afrika: landet tog över det ettåriga ordförandeskapet i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap SADC i augusti 2007. I Zimbabwefrågan har SADC åtagit sig att fungera som medlare mellan regeringen och oppositionen. De övriga prioriteringarna för Zambias ordförandeskap i SADC - att bilda ett frihandelsområde och att främja infrastrukturprojekt - har viktiga beröringspunkter med utarbetandet av EU-Afrika-strategin och förhandlingarna om ekonomiskt partnerskap.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Selma Honkanen, tfn 09 1605 6245, och utrikessekreterare Terhi Bunders, tfn 09 1605 6343