Reetta Purontakanen sekä Sanna Immanen lehdistövirkamiehiksi Tokioon ja Tallinnaan

Ulkoministeriö on nimittänyt Reetta Purontakasen Tokion-suurlähetystön lehdistövirkamiehen tehtävään ajalle 1. elokuuta 2023–31. elokuuta 2025 sekä Sanna Immasen Tallinnan-suurlähetystön lehdistövirkamiehen tehtävään ajalle 1. elokuuta 2023–31. heinäkuuta 2026.

Tokion-suurlähetystö, Japani

Ulkoministeriö on nimittänyt Reetta Purontakasen Tokion-suurlähetystön lehdistövirkamiehen tehtävään 1. elokuuta alkaen. Purontakanen on työskennellyt Tokion-suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurivirkamiehenä vuodesta 2020.

Aiempaa kokemusta hänellä on ulkoministeriön viestintäosastolta, jossa hän on työskennellyt 2018–2020 vastaten esimerkiksi Länsi-Euroopan ja myöhemmin Aasian alueen Suomen suurlähetystöjen viestinnän ja maakuvatyön ohjaamisesta. Ennen siirtymistään ulkoministeriön palvelukseen Purontakanen on työskennellyt muun muassa Euroopan unionin siviilikriisinhallintatehtävissä ja Ison-Britannian Suomen-suurlähetystön viestintäpäällikkönä sekä Etyjin vaalitarkkailutehtävissä mm. Ukrainassa.

Purontakasella on aikaisemman uransa pohjalta monipuolinen osaaminen niin yhteiskuntasuhteista ja maakuvatyön strategisesta suunnittelusta kuin kriisiviestinnästä ja yhteistyöstä kansainvälisen median kanssa. Koulutukseltaan hän on sotatieteen maisteri King’s College London yliopistosta.

Lehdistövirkamies vaikuttaa viestinnän, kulttuurin ja muun promootion keinoin Suomen tavoitteiden edistämiseen ja maakuvaan keskeisissä kohderyhmissä Japanissa. Tarkoituksena on edistää Suomen kiinnostavuutta eri alojen yhteistyökumppanina. Tehtävänä on lisäksi toimia läheisessä yhteistyössä Tokion Team Finland -toimijoiden kanssa sekä osallistua edustuston raportointitoimintaan soveltuvin osin.

Reetta Purontakanen
Reetta Purontakanen

Tallinnan-suurlähetystö, Viro

Ulkoministeriö on nimittänyt Sanna Immasen Suomen Tallinnan-suurlähetystön lehdistövirkamiehen tehtävään 1. elokuuta alkaen. Immanen on toiminut lehdistövirkamiehenä Tallinnan-suurlähetystössä vuodesta 2020.

Aiemmissa työtehtävissään Immanen on kerryttänyt kattavan Viron tuntemuksen. Hän on työskennellyt muun muassa Viro-instituutin Suomen-edustuston toiminnanjohtajana, Suomen Viro-yhdistysten liiton toiminnanjohtajana sekä Tarton yliopiston edustajana Suomessa. Immanen on toiminut lisäksi pitkään kääntäjänä, toimittanut useita Viroon liittyviä kirjoja sekä toiminut tutkijana Viron Vapaussodan historian seuran ja Viron sotamuseon biografiaprojektissa.

Immasella on monipuolista kokemusta viestinnän ja maakuvatyön tehtävistä suomalaisvirolaisten suhteiden parissa. Immanen on eri tehtävissä viestinyt Virosta Suomeen, ja suomalaisena puhunut Viron puolesta sekä tehnyt virolaista kulttuuria tunnetuksi Suomessa. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri Helsingin yliopistosta pääaineenaan itämerensuomalaiset kielet.

Lehdistövirkamies vaikuttaa laaja-alaisin viestinnän keinoin Suomen tavoitteiden edistämiseen ja maakuvaan keskeisissä kohderyhmissä Virossa. Tarkoituksena on edistää Suomen myönteistä maakuvaa sekä kiinnostavuutta eri alojen yhteistyökumppanina. Tehtävänä on lisäksi ylläpitää laajoja suhteita Viron mediaan ja maassa toimiviin kansainvälisiin kirjeenvaihtajiin.

Sanna Immanen.
Sanna Immanen. Kuvaaja: Sven Tupits

Lisätietoja

  • Kirsi Vanamo-Santacruz, apulaisosastopäällikkö, viestintäosasto, puh. +358 295 351 043, kirsi.vanamo-santacruz@gov.fi