Rasi om stödet till Nepal: Helheten viktig

Finland och Nepal förhandlade bilateralt i fredags för första gången på fyra år.

Understatssekreterare Marjatta Rasi. Foto: Marja-Leena Kultanen Understatssekreterare Marjatta Rasi. Foto: Marja-Leena Kultanen

Finlands förhandlingsdelegation leddes av understatssekreterare Marjatta Rasi som ansvarar för utvecklingspolitiken och som är bekant med Nepal sedan sin tid som ambassadör där i början av 1990-talet.

Nepals fredsprocess drabbades av ett bakslag den 5 oktober, samma dag som förhandlingarna pågick. Nepals centralvalnämnd meddelade då att valen skjuts upp på regeringens begäran. Beslutet togs när regeringen och Nepals kommunistiska parti (maoisterna) inte nådde samförstånd om valsystemet eller kungahusets roll trots intensiva förhandlingar.

”Jag framhävde vid varje möte fredsprocessens betydelse och att valen borde hållas” betonar Rasi.

Rasi träffade Nepals premiärminister Girija Prasad Koirala som försäkrade sitt engagemang i valet av grundlagstiftande nationalförsamling, demokratin och fredsprocessen. Trots sin höga ålder var premiärministern mycket pigg, berättar Rasi. 

Nepals interimsparlament ska samlas på fredag för att besluta om ny tidpunkt för valen, enligt Rasi har man planerat att det ska ske i april.

Till Rasis program hörde också möten med finansministern, ministern för fred och återuppbuggnad, EU-representationerna i Katmandu samt direktörerna för utvecklingsbankerna och FN-organisationerna. Hon träffade också ledningen för Nepals kommunistiska parti (maoisterna) som lämnade regeringen i september.

Skog, miljö och vatten

”Under förhandlingarna utredde vi bland annat tyngdpunkterna i Finlands nya utvecklingspolitik” berättar Rasi. ”Frågor gällande klimatförändringarna är synnerligen betydelsefulla för Nepal, som är beläget vid Himalayas bergstrakter.”

Det skogsrelaterade utvecklingssamarbetet håller på att återupptas på agendan. ”Vi vill emellertid se det som en del av en naturekonomisk helhet: skogar och de nuvarande huvudområdena, miljö, vattenvård och sanitation, är strakt förenade med varandra.”

Finlands regering har förbundit sig att höja anslagen för utvecklingssamarbete. ”Det är också meningen att utöka samarbetet med Nepal i anmärkningsvärd grad”, säger Rasi, men påminner om att utökningen beror på hur det politiska läget i Nepal utvecklar sig.

”För tillfället är det viktigaste att fredsprocessen fortsätter.”

Finlands utvecklingsbistånd till Nepal var cirka 6 miljoner euro år 2006. Målet är att det fördubblas till år 2010. Det kräver mycket av bägge parter, konstaterade man under förhandlingarna.

Det uppskjutna valet försvagar ytterligare nepalesernas tro på att lag och ordning ska bestå, beklagar Rasi. Situationen i de före detta maoisternas läger är mycket oroande anser hon, och penninganslagen för deras förbättring har varit anspråkslösa. 

”Folk kan ju inte heller bo för evigt i läger. De måste bli delaktiga av samhället och produktiv verksamhet” understryker hon.

Marjatta Rasi träffade under sitt besök också FN:s generalsekreterares representant Ian Martin som ansvarar för FN:s verksamhet i fredsprocessen. Han betonade vikten av att UNMIN:s mandat förlängs.

Man förhandlade också om investeringsskyddsavtal mellan länderna förra veckan i Nepal.

”På andra sidan gränsen, i Indien, finns ett par hundra finska företag. Det är inte alls omöjligt för dem att expandera till Nepal” säger Rasi entusiastiskt. ”Förutom investeringsskyddsavtal krävs förstås politisk stabilitet innan det rör på sig.”

Möjliga branscher för handelssamarbete kunde vara data- och informationsteknik, vattenkraft och skogsekonomi.

Marja-Leena Kultanen