Raportti: Yhdysvaltain ja Kiinan suurvaltakamppailu vaatii valppautta suomalaisyrityksiltä

Yhdysvaltojen ja Kiinan kamppailu taloudellisesta ja teknologisesta johtajuudesta kiihtyy ja vaikuttaa haitallisesti myös suomalaisyrityksiin. Asiaan on varauduttava Suomessa ja EU:ssa paremmin, suosittavat ulkoministeriö ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK tuoreessa raportissaan.

Suurvaltakilpailun vaikutuksia suomalaisyrityksiin on selvitetty nyt ensi kertaa ulkoministeriön ja EK:n yhteishankkeessa, jota työstettiin 60 asiantuntijan ja 30 yrityksen voimin.

Suomelle tärkeiden taloudellisten kumppaneiden keskinäinen kilpailu vaikuttaa väistämättä suomalaisyrityksiin.  Yhteistyö molempien maiden kanssa voi vaikeutua suurvaltakamppailun takia. Pahimmillaan edessä on Yhdysvaltojen ja Kiinan markkinoiden taloudellinen ja teknologinen eriytyminen (decoupling). Tämä voisi ääritilanteessa tarkoittaa joillekin suomalaisyrityksille valintatilannetta kahden markkinan välillä. Osa suomalaisyrityksistä on jo joutunut muuttamaan toimitusketjujaan kiristyneen suurvaltakilpailun aiheuttamien rajoitusten ja riskien vuoksi.

Raportissa esitellään keskeisimpiä esimerkkejä Kiinan ja Yhdysvaltain valtakamppailun muodoista, jotka voivat heijastua suomalaisyritysten toimintaan. Tällaisia ovat pakotteet, kaksikäyttötuotteiden eli sekä siviili- että sotilaskäyttöön soveltuvien tuotteiden vientivalvonta, rahoitus, standardisointi ja markkinoillepääsyn rajoitukset.

Suomalaisyritysten on tärkeää tunnistaa, kuinka nämä keinot ja niihin liittyvät riskit ilmenevät kansainvälisissä arvoketjuissa esimerkiksi alihankinnoissa, asiakassuhteissa, tuotekehityksessä ja rahoituksessa.

Kilpailu teknologiajohtajuudesta näkyy erityisesti aloilla, jotka ovat suurvaltojen kansallisen turvallisuuden kannalta keskeisiä.  Suomessa vaikutukset kohdistuvat eritoten teknologia-alalle, jossa meillä on paljon osaamista, yrityksiä ja vientiä. Ääritapauksessa suurvalta voi esimerkiksi evätä markkinoillepääsyn sellaiselta suomalaisyrityksen tuotteelta, joka sisältää toisesta suurvallasta peräisin olevaa teknologiaa tai muuta alkuperää.

”Yritysten ja julkishallinnon toimijoiden on Suomessa otettava suurvaltakilpailun vaikutukset huomioon. Erityisesti pk-yritysten tietoisuutta mahdollisista vaikutuksista tulee lisätä”, toteaa hanketta vetänyt vastuuvirkamies Pia Sarivaara ulkoministeriöstä. Syksyllä järjestetään sekä yrityksille että julkishallinnolle tarkoitettuja tilaisuuksia suurvaltakilpailun vaikutuksista suomalaisyrityksiin.

”Molemmat suurvallat tarjoavat jatkossakin suomalaisyrityksille huomattavia yhteistyömahdollisuuksia ja kaupallista potentiaalia. Yhteistyössä on kuitenkin tiedostettava suurvaltakilpailun mahdollinen kiihtyminen”, sanoo johtaja Petri Vuorio EK:sta.

Tutustu tarkemmin raporttiin ”Kiina ja Yhdysvallat – haaste yrityksille; suurvaltakilpailun vaikutukset suomalaisyrityksille”(Linkki toiselle web-sivustolle.). Raportti on osa Team Finland -toimintaa yritysten kansainvälisen liiketoiminnan tukemiseksi.

Lisätietoja:
Ulkoministeriö: hankkeen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Pia Sarivaara, puh. 050 535 1243, pia.sarivaara[at]formin.fi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: johtaja Petri Vuorio, puh. 050 323 2979, petri.vuorio[at]ek.fi