Norden, EU och Ryssland diskuterar gränsområdessamarbete vid konferens i Kaliningrad

Pressmeddelande 200/2007
10.10.2007

Gränssamarbetet mellan Ryssland, EU och de nordiska länderna står i fokus för en stor konferens i Kaliningrad den 11-12 oktober. Vid sidan av gränsområdessamarbetet behandlar konferensen bland annat möjligheter att stärka det ekonomiska samarbetet i regionen och främja olika organisationers möjligheter att bygga upp nätverk.

Arrangörer för konferensen är Nordiska ministerrådet, EU och de ryska myndigheterna i Kaliningrad. Finland är i år ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Deltagarna är politiker och tjänstemän från Norden, Ryssland och EU.

Bland annat EU-kommissionär Benita Ferrero-Waldner, Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson och Finlands nordiska samarbetsminister Jan Vapaavuori håller anföranden under konferensen.

Kaliningrad är en rysk exklav mellan Polen och Litauen med en för närvarande starkt stigande konjunktur. Utöver moderlandet Ryssland investerar i dag även EU och de nordiska länderna i området, som länge präglades av fattigdom, brottslighet och narkotikaproblem.

Tack vare investeringarna har ekonomin i Kaliningrad vuxit snabbare än i Ryssland i genomsnitt. Levnadsstandarden är dock fortfarande betydligt lägre än i grannländerna Polen och Litauen.

Nordiska ministerrådet öppnade i fjol ett kontor i Kaliningrad.

Närmare upplysningar: chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete Harri Mäki-Reinikka, tfn 040 731 2856, och ambassadrådet Caj Söderlund, tfn 040 557 6706

pohjoismainen yhteistyö