Puupohjaisen biokiertotalouden ratkaisut esillä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajakautensa aikana tuonut eri keinoin esitellyt myös suomalaista arktista osaamista ja ympäristöystävällisiä innovaatioita. Uusi puu -hanke esittelee puupohjaisia bio- ja kiertotalousratkaisuja Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa 7.5.Rovaniemellä. Näyttelyssä esillä olevat arjen sankarit ja uudet innovaatiot valottavat konkreettisesti, miten puupohjaisilla tuotteilla voidaan vastata globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin.

Mihin puu pystyy -teemaisessa näyttelyssä on esillä monipuolisesti puupohjaisia ratkaisuja liittyen pakkaamiseen, tekstiileihin, sisustamiseen, kemian- ja lääketeollisuuden sovelluksiin sekä ilmastomyönteiseen maatalouteen. Fossiilisia raaka-aineita korvaavia, jo markkinoilla olevia biotuotteita on näyttelyssä esillä yli kahdeltakymmeneltä Uusi puu -hankkeeseen kuuluvalta suomalaiselta toimijalta. Näyttelyssä on esillä myös uusia, markkinoille lähiaikoina tulevia innovaatiota.

Sulapac-pakkauksissa käytetään biohajoavaa ja mikromuovitonta materiaalia, jolla on muovinkaltaisia ominaisuuksia. Materiaali kuitenkin hajoaa täysin eikä siitä jää haitallisia mikromuoveja.
Sulapac-pakkauksissa käytetään biohajoavaa ja mikromuovitonta materiaalia, jolla on muovinkaltaisia ominaisuuksia. Materiaali kuitenkin hajoaa täysin eikä siitä jää haitallisia mikromuoveja.

Suomen kaksivuotinen Arkisen neuvoston puheenjohtajuus päättyy arktisten maiden ulkoministerikokoukseen Rovaniemellä 7.5.2019.

”Suomi on puheenjohtajana korostanut yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Teemamme on ollut ’Exploring common solutions’. Suomalainen metsäteollisuus sopii teemaan niin kestävän puunkäytön, pitkälti uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotannon kuin fossiilisia raaka-aineita korvaavien tuotteiden kautta”, kuvailee Arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen.

Uusi puu -hankkeen uusin jäsen Soilfood Oy jalostaa metsäteollisuuden sivuvirroista lannoite- ja maanparannustuotteita. Maanparannuskuitujen avulla voidaan korvata uusiutumattomien ja louhittavien ravinteiden käyttöä ja sitoa hiiltä maaperään.
Uusi puu -hankkeen uusin jäsen Soilfood Oy jalostaa metsäteollisuuden sivuvirroista lannoite- ja maanparannustuotteita. Maanparannuskuitujen avulla voidaan korvata uusiutumattomien ja louhittavien ravinteiden käyttöä ja sitoa hiiltä maaperään.

”Uusi puu -näyttelyn avulla pääsemme kootusti esittelemään suomalaista osaamista ja konkreettisia ratkaisuja esimerkiksi muovinkäytön vähentämiseen”, Härkönen kiteyttää.

Puupohjaiset biotuotteet tukevat siirtymistä fossiilitaloudesta bio- ja kiertotalouteen.

”Uskon, että näin laaja kattaus suomalaisia biotuotteita havainnollistaa arktisten maiden päättäjille, kuinka monipuolisesti pystymme korvaamaan puupohjaisilla tuotteilla fossiilisia ja muita ympäristöä kuormittavia materiaaleja”, toteaa Uusi puu -hankkeen puheenjohtaja Hanna Kalliomäki.

 

Rovaniemellä pidettävä näyttely on avoinna Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksen osallistujille 7.5.2019.