Uttalande från EU-ordförandeskapet om situationen i Tchad

Pressmeddelande 494/2006
28.11.2006

Europeiska unionens ordförandeskap uttrycker sin djupa oro över de attacker som väpnade grupper nyligen utfört i östra Tchad och uppmanar till ett omedelbart upphörande av fientligheterna. Attackerna utgör ett allvarligt hot mot stabiliteten i hela regionen och ordförandeskapet betonar det trängande behovet av att undvika ytterligare upptrappning och att etablera en internationell närvaro i gränsområdet i Darfur.

Ordförandeskapet fördömer skarpt alla försök till destabilisering med hjälp av våld och påminner om att endast en fredlig politisk dialog som bygger på respekt för de konstitutionella bestämmelserna kan lösa den aktuella krisen. Ordförandeskapet uppmanar alla parter att garantera säkerheten för de internationella humanitära insatserna i regionen.