Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om arresteringen av Mansour Ossanlou

Pressmeddelande 526/2006
13.12.2006

EU fördömer starkt den nya arresteringen av Mansour Ossanlou, ordförande för fackförbundet för bussförare i Teheran och förorter, för vilket det inte förefaller att finnas trovärdiga skäl. EU är djupt oroat över rapporterna att Mansour Ossanlou greps av civilklädda poliser som inte uppvisade något häktningsbeslut samt att han inte har givits tillbörlig tillgång till rättslig hjälp.

EU vädjar till Iran att till fullo respektera rätten till yttrande- och associeringsfrihet och rätten att bilda eller gå med i fackföreningar. EU uppmanar Iran att iaktta sina skyldigheter enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och att uppfylla sina åtaganden enligt 1998 års ILO-deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

De anslutande länderna Bulgarien och Rumänien, kandidatländerna Turkiet, Kroatien* och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings  och associeringsprocessen Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro samt Serbien, Efta- och EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge liksom Ukraina och Republiken Moldavien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen