Nordiska samarbetets framtid skall debatteras i riksdagen


Finlands riksdag debatterar i plenum det nordiska samarbetet och dess framtid samt Finlands nordiska ordförandeskap fredagen den 23 mars. Debatten inleds kl 12 och räcker ca. två timmar.

I plenum hörs ordet till exempel från ordförande för Finlands delegation till Norsdiska rådet Outi Ojala och från Finlands nordiska samarbetsminister Jan-Erik Enestam.

Diskussion i riksdagen kan höras i direkt utsändning i Real Audio genom Finlands nordiska ordförandeskapssidor i norden.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.). I dessa sidor finns det också mera information om debatten samt om nordiska samarbetet i allmänhet.
pohjoismainen yhteistyö