Nu krävs det konkreta handlingar i det nordiska miljösamarbetet


Nordiska rådet behandlade den nordiska strategin för hållbar utveckling under sitt temamöte i Oslo 2.-3.4.2001. Seminariet fungerade som förberedelse för ett möte i Kungälv i Sverige i slutet av juli detta år där strategin kommer att godkännas. Trots att man i Oslo kunde höra en del kritiska kommentarer gällande det nordiska miljösamarbetet och vissa länders bilaterala tvister, var deltagarna eniga om åtminstone en sak: som relativt rika länder har de nordiska länderna möjlighet och t.o.m. skyldighet att vara föregångare i det globala miljösamarbetet. - Först fanns den nordiska välfärdsmodellen – är tiden nu mogen för att skapa en ”nordisk modell för hållbar utveckling”?, frågade Norges statsminister Jens Stoltenberg i sitt anförande.

Finland representerades på mötet av riksdagsledamöter och av nordiska samarbetsministern Jan-Erik Enestam, som också presenterade genomförandet av strategin.

Läs mera om Oslomötet på norden.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)
pohjoismainen yhteistyö
ympäristö