En konferens om det nordiska samarbetet och den nordliga dimensionen hålls på Hanaholmen

Pressmeddelande 11/2007
16.1.2007

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet, och ordförandeåret öppnas onsdagen den 17 januari repesentativt med ett seminarium på Hanaholmens svensk-finländska kulturcentrum under temat "Den nordliga dimensionen och det nordiska samarbetet". I evenemanget deltar 15 talare på hög nivå. Övriga anmälda deltagare är till antalet ca 250.

Finlands nordiska samarbetsminister, miljöminister Stefan Wallin öppnar seminariet. Övriga talare är bl.a Matti Vanhanen, utrikesminister Erkki Tuomioja, Rysslands viceutrikesminister Alexandr Grushko, Sveriges samarbetsminister Cristina Husmark Pehrsson, Islands samarbetsminister Jonina Bjartmarz, Norges statssekreterare Liv Monica Bargem Stubholt, Tysklands ambassadör Hanns Schumacher samt Nordiska ministerrådets nya generalsekreterare Halldor Asgrimsson och Nordiska rådets president Dagfinn Høybråten. Konferensen avslutas med en panel, däri deltar ordförandena för de nordeuropeiska regionrådens tjänstemannakommitteer samt en representant för Europeiska kommissionen.

Finland  fungerar som ordförande för Nordiska ministerrådet under år 2007. I Finlands ordförandeprogram "Möjligheternas Norden - Nära Dig" poängteras förutom den nordliga dimensionen även Nordens förmåga att svara på globaliseringens utmaningar. Man vill föra det nordiska samarbetet närmare medborgarna bl.a genom att bättre än tidigare informera om samarbetsformerna.

Ordförandeperiodens webbsidor finns på adressen www.norden2007.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Där finns bl.a ordförandeperiodens program, evenemangskalender, basinformation om de nordiska länderna, frågelekar och kolumner. Barn och ungdom har en egen avdelning.

Närmare upplysningar: chefen för nordiska samarbetssekretariatet Harri Mäki-Reinikka, tel. 09 1605 5557, och biträdande chefen Kristina Pingoud, tel. 09 1605 5497

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto
pohjoinen ulottuvuus
pohjoismainen yhteistyö