Nordiska samarbetsmodellen diskuteras i Belgrad


Finlands samarbetsminister Jan-Erik Enestam öppnar ett nordiskt seminarium i Belgrad tisdagen den 16 oktober 2001.

Seminariet som riktar sig till länder, NGO samt internationella organisationer i hela Balkanområdet behandlar det nordiska samarbetet ur en vid synvinkel. På agendan står förutom presentationer av Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets arbete och resultat också bl.a. aspekter på nordiskt samhällsbyggande, kultursamarbete och jämställdhetsfrågor.

Bland talarna finns även Finlands ambassadör till Oslo Ole Norrback.

Seminariet arrangeras av Nordiska ministerrådet i samarbete med de nordiska ambassaderna i Belgrad och de Jugoslaviska Förbundsrepublikens utrikesministerium.

Ytterligare information om seminariet: Ingmar Ström, Sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn. 1341 5561, ingmar.strom@formin.fi
Minister Enestams anförande

Ambassadör Ole Norrbacks anförande

pohjoismainen yhteistyö