Pohjoismaiden ministerineuvosto hakee kansalaisyhteistyöverkostoonsa uusia järjestöjä

Hae 1.3.2023 mennessä mukaan kehittämään tulevaisuuden kestävää Pohjolaa.

Verkostossa on mukana 40 edustajaa Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden kansalaisjärjestöistä, joiden tavoitteena on edistää kestävää ja integroitunutta Pohjolaa. Nordic Civ on riippumaton yhteistyöfoorumi jäsenten ja pohjoismaisen yhteistyön keskeisten toimijoiden, kuten Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston, välillä.

Verkosto on poikkihallinnollinen ja koottu eri temaattisten painopisteiden ja maantieteellisen edustuksen perusteella.