Behovet av nordisk-baltiskt samarbete ökar

"Det finns många goda skäl till samarbete mellan Norden och Baltikum, det handlar ju om likasinnade länder", sade utrikesminister Ilkka Kanerva om bakgrunden till det nordisk-baltiska NB8-utrikesministermötet i Åbo den 16-17 augusti.

Utrikesministrarna Carl Bildt och Ilkka Kanerva träffade sina kolleger i Åbo redan på torsdagen. Östersjöregionen konstaterades vara i behov av många olika former av samarbete: såväl ekonomiskt som politiskt och miljörelaterat. NB8-mötet lyfte starkt fram behovet av ett fastare och mer strategiskt grepp om det framtida samarbetet.

Ministrarna konstaterade att arbetet inom EU är viktigt, men inte alltid tillräckligt. Frågor som berör Östersjön kräver ett bredare samarbete inte bara mellan de nordiska och baltiska länderna utan även med Tyskland, Polen och Ryssland. Ministrarna hoppades även på ett ökat intresse för Östersjön från Europeiska kommissionens sida.

Östersjöregionen samarbetar i dag i många olika former, men överlappningar förekommer ibland.

Utrikesministrarna kryssade på torsdagen i Åbo med ms Sundbyholm. Mötet behandlade ingående situationen i Afghanistan. Temat var främst ländernas framtida medverkan i insatser för att stabilisera Afghanistan.

På dagordningen stod därutöver situationen i Mellanöstern och Kosovo och den senaste tidens händelser i Georgien.

Mötet lyfte fram behovet av tätare samarbete kring Östersjön. I Åbo sammanträdde denna gång fyra nordiska utrikesministrar och de baltiska utrikesministrarna medan Danmark representerades av statssekreteraren.

Webbutsändning av presskonferensen den 17 augusti

Ilkka Kanerva värd för nordisk-baltiskt utrikesministermöte i Åbo