De nordiska länderna beklagar den lankesiska regeringens beslut att säga upp eldupphöravtalet från 2002

Pressmeddelande 5/2008
4.1.2008

De nordiska utrikesministrarna har den 4 januari gjort följande gemensamma uttalande om den lankesiska regeringens beslut att säga upp eldupphöravtalet från 2002:

Sri Lankas regering har officiellt meddelat Norge att den beslutat den 2 januari att säga upp eldupphöravtalet från och med den 16 januari. Eftersom mandatet för observatörsstyrkan i Sri Lanka bygger på eldupphöravtalet förväntar sig den lankesiska regeringen att observatörsstyrkan upphör med sin verksamhet från och med detta datum.

Den lankesiska regeringens beslut kommer vid en tidpunkt då flera sammandrabbningar äger rum mellan regeringen och de tamilska tigrarna LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam, och då landet befinner sig i en krigsliknande situation. Sammandrabbningarna har lett till upprepade kränkningar av mänskliga rättigheter och otaliga civila har tvingats lämna sina hem.

De nordiska länderna är djupt oroade över den försämrade situationen i Sri Lanka, som nu nått en punkt där den ena parten sagt upp avtalet om eldupphör.

Den lankesiska regeringen och de tamilska tigrarna ingick ett avtal om eldupphör i februari 2002, och avtalet gällde i nästan sex år. Eldupphöravtalet utgjorde grunden för fredsprocessen och för internationella strävanden att bistå Sri Lanka i dess försök att sätta punkt för landets långa konfliktfyllda historia. På parternas begäran upprättade de nordiska länderna en civil mission för att övervaka efterlevnaden av eldupphöravtalet i syfte att få slut på fientligheterna och återgå till normala förhållanden.

Eldupphöravtalet hade flera positiva följder. Under de tre första åren minskade antalet offer nästan till noll, vilket innebär att upp till 10 000 liv kan ha skonats. Avtalet gav alla lankeser mer rörelsefrihet och möjliggjorde ekonomisk utveckling. Det förbättrade dessutom situationen för de mänskliga rättigheterna och ökade skyddet av civila. Under de senaste två åren har det dock förekommit talrika och allt allvarligare avtalsbrott.

De nordiska länderna oroar sig för att våldet och det mänskliga lidandet ytterligare ska tillta. Tillbakadragandet av observatörsstyrkan i Sri Lanka betyder slutet för en viktig mekanism som skyddade civila och gav offren och deras familjer en röst.

De nordiska länderna tror att endast en politisk lösning som beaktar landets samtliga etniska gruppers behov kan ge landet bestående fred. Uppsägningen av eldupphöravtalet gör det allt svårare att återgå till förhandlingsbordet.

De nordiska länderna är både tacksamma och stolta över de internationella och lokala observatörernas och den övriga personalens strävanden och insatser i observatörsstyrkan i Sri Lanka under mycket krävande omständigheter.

Jonas Gahr Støre, utrikesminister, Norge
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utrikes- och utrikeshandelsminister, Island
Per Stig Möller, utrikesminister, Danmark
Carl Bildt, utrikesminister, Sverige
Ilkka Kanerva, utrikesminister, FinlandNärmare upplysningar: Heli Lehto, enheten för Asien och Oceanien, tfn 09 1605 6369