Nordliga Europas parlamentariska kontakter förstärktes i Riga


Nordiska rådet och den Baltiska parlamentariska församlingen är villiga att förstärka och utvidga sitt samarbete. I den tredje gemensamma sessionen som hölls i Riga 31.5.-1.6.konstaterades det att man kommer även i fortsättningen att arbeta för att förbättra kontakterna mellan medborgar- och andra organisationer i dessa länder. Lettlands president Vaira Vike-Freiberga, som talade under mötets öppningshögtidligheter, tror att det parlamentariska samarbetet stöder den europeiska utvecklingen: - Det parlamentariska samarbetet mellan Baltikum och Norden mår bättre än någonsin tidigare och detta stöder även integrationen i Europa, sade hon.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som i år innehavs av Finland, representerades i Riga av chefen för Sekretariatet för nordiskt samarbete Karl Johan Krokfors från Finlands utrikesministerum. Krokfors fungerade på mötet som samarbetsminister Enestams ställföreträdare eftersom Enestam p.g.a. sin brådskande tidtabell inte kunde närvara.

Mera om Rigamötet och bl.a. det finska anförandet på Finlands nordiska ordförandesidor på addressen norden.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)
pohjoismainen yhteistyö