Päivitetty kaksikäyttötuotteiden valvontaluettelo voimaan

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa sääntelevän EU-asetuksen 428/2009 liitteessä 1 oleva valvontaluettelo päivitetään vuosittain joulukuussa. Kyseinen uusi liite 1 valvontaluettelo on julkaistu 14.12.2020 komission delegoidulla asetuksella 2020/1749.

Uusi valvontaluettelo astuu voimaan tiistaina 15.12.2020.