Päivitetty kaksikäyttötuotteiden valvontaluettelo voimaan

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa sääntelevän EU-asetuksen 428/2009 liitteessä 1 oleva valvontaluettelo(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) päivitetään vuosittain joulukuussa. Kyseinen uusi liite 1 valvontaluettelo(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) on julkaistu 14.12.2020 komission delegoidulla asetuksella 2020/1749.

Uusi valvontaluettelo(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) astuu voimaan tiistaina 15.12.2020.