Oikeuspäällikkö ja apulaisosastopäällikkö oikeudelliselle osastolle sekä apulaisosastopäällikkö kansainvälisen kaupan osastolle

Valtioneuvosto määräsi istunnossaan 24. elokuuta oikeuspäällikön jatkamaan tehtävässään sekä uudet apulaisosastopäälliköt kansainvälisen kaupan osastolle ja oikeudelliselle osastolle.

Oikeuspäällikkö

Valtioneuvosto määräsi lainsäädäntöneuvos Kaija Suvannon jatkamaan ulkoministeriön oikeuspäällikön tehtävässä määräajaksi 1. syyskuuta 2023–31. elokuuta 2028. 

Suvanto on toiminut oikeuspäällikön tehtävässä vuodesta 2018. Oikeuspäällikön tehtävään hän siirtyi EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikön päällikön tehtävästä. Ulkoministeriön palveluksessa Suvanto on työskennellyt vuodesta 2001. 

Suvanto on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, Master of Laws (LL.M) ja hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi.
 

Kaija Suvanto. Kuva: Kimmo Räisänen

Apulaisosastopäällikkö oikeudelliselle osastolle

Valtioneuvosto nimitti lähetystöneuvos Markku Lampisen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1. syyskuuta 2023 lukien ja määräsi hänet ulkoministeriön oikeuspalvelun apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1. syyskuuta 2023–31. elokuuta 2027. 

Lampinen siirtyy tehtävään Ulkoministeriön Kaakkois-Euroopan ja EU:n laajentumisen yksikön päällikön tehtävästä. Ulkoministeriössä hän on työskennellyt aiemmin poliittisella ja Eurooppa-osastoilla. Edustustokokemusta hänellä on Suomen Varsovan, Pariisin ja Berliinin lähetystöistä sekä EU-edustustosta ja Euroopan ulkosuhdehallinnosta Brysselissä.  Ulkoministeriön palveluksessa Lampinen on työskennellyt vuodesta 1994. 

Lampinen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, Master of Laws sekä on käynyt Ranskan hallintokorkeakoulu ENAn.
 

Markku Lampinen. Kuva: Konsta Partanen

Apulaisosastopäällikkö kansainvälisen kaupan osastolle

Valtioneuvosto määräsi ulkoasiainneuvos Marianne Nissilän ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1. syyskuuta 2023–31. elokuuta 2027. 

Nissilä siirtyy tehtävään Abu Dhabin edustuston päällikön tehtävästä. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa ulkoministeriössä koulutusviennin johtavana asiantuntijana sekä EU-edustustossa Brysselissä useissa tehtävissä, esimerkiksi pysyvän edustajan sijaisena (suurlähettiläs, Coreper 1). Edustustokokemusta hänellä on myös Suomen edustustoista Haagissa ja Pariisissa. Ulkoministeriön palveluksessa Nissilä on työskennellyt vuodesta 1996. 

Nissilä on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti, minkä lisäksi hän on suorittanut Maîtrise en politique internationale -tutkinnon.
 

Marianne Nissilä. Kuva: Atte Kajova

Lisätiedot

  • Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja, puh. 029 535 0038
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi