Oikeuskansleri Pöysti peräänkuulutti avoimuutta tekoälytyökalujen käytössä

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti osallistui Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin mediavaltuutetun toimiston järjestämään online-tilaisuuteen ”Rise of artificial intelligence and how it will reshape the future of free speech” 8. heinäkuuta 2020. Oikeuskansleri korosti sisällön ja tiedonkäsittelyn avoimuuden merkitystä tekoälyä hyödynnettäessä. Myös eri maiden erilaiset tilanteet tulee ottaa huomioon, kun pohditaan tekoälyn vaikutuksia sananvapauteen.

Etyjin mediavaltuutettu Harlem Désirin toimiston tekoälyä ja sananvapautta käsitelleessä online-tilaisuudessaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) käytiin keskustelua tekoälyn käytöstä sisällön tuottamisessa ja moderoinnissa sekä siihen liittyvistä riskeistä sananvapauden näkökulmasta. Mediavaltuutettu Désir korosti, kuinka tärkeää on ymmärtää tekoälyn mahdollisuudet ja sen vaikutus ihmisoikeuksiin, etenkin ilmaisunvapauteen ja mediavapauteen. 

Lisäksi keskusteltiin valtioiden roolista vastuullisen sisältömoderoinnin sekä sananvapaudelle ja monipuoliselle medialle suotuisan toimintaympäristön varmistajana. 

Kaikkien tekoälyä hyödyntävien sitouduttava ihmisoikeuksien kunnioittamiseen

Tilaisuuteen puhujana osallistuneen oikeuskansleri Tuomas Pöystin pääviestinä oli, että sisällön ja tiedonkäsittelyn avoimuus on tärkeintä. Avoimuuden merkitystä korostivat kaikki tilaisuuden puhujat. Avoimuus on tärkeää niin käytettäessä tekoälyä sisällön valitsemisessa ja välittämisessä kuin tekoälyjärjestelmien toiminnassa. Tarvitaan tietoa siitä, miten alustat toimivat. 

Kaikkien toimijoiden, niin valtioiden kuin yritystenkin, on luotava suotuisa toimintaympäristö sananvapauden käyttämiselle ja ihmisoikeusystävälliselle ekosysteemille digitaalisilla alustoilla, joilla tekoälyä käytetään. Niiden on sitouduttava ihmisoikeusstandardien toteuttamiseen ja kunnioitettava sananvapautta, yksityisyyttä ja muita ihmisoikeuksia.

Pöystin mukaan monet tekoälyn haasteet ovat varsin globaaleja ja samoja eri Etyj-maissa, mutta politiikkaa ja lainsäädäntöä tehdään kussakin maassa niiden omassa oikeudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurikontekstissa. Toimet, jotka ovat tehokkaita yhdessä maassa, eivät välttämättä ole tehokkaita toisessa. Tekoäly kiihdyttää median keskittymistä kaikissa maissa, mutta tämä suuntaus on vahvempi pienemmissä maissa, ja näin ollen myös toimien tulee olla tiukempia. 

Lisäksi usein puhutaan globaaleista mediayrityksistä, mutta myöskään pienempiä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ylläpitämiä alustoja ei tule unohtaa lainsäädäntöä luotaessa, jotta niiden toimintamahdollisuudet säilyvät. 

Pöysti pitää tärkeänä tekoälyyn liittyvää koulutusta sekä kriittistä lukutaitoa ja kykyä mediakritiikkiin.

Oikeuskansleri Pöysti kiitteli Etyjin ja mediavaltuutetun tekoälytyötä ja totesi, että Etyj on yksi harvoista foorumeista, joka tuo osallistujamaita yhteen Atlantin molemmin puolin ja monista kansainvälisistä järjestöistä ja joka keskittyy vahvasti median vapauden kysymyksiin. 

#SAIFE-hanke vahvistaa yhteistyötä tekoälyn vastuullisessa hyödyntämisessä

Etyjin mediavaltuutetun online-tilaisuuden noin 200 hengen osallistujakunta koostui kansalaisyhteiskunnan, teknologiateollisuuden ja Etyj-maiden edustajista sekä tutkijoista. Tilaisuus järjestettiin osana mediavaltuutetun tekoälyä ja ilmaisunvapautta koskevaa #SAIFE-hankettaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).

Hanke pyrkii selvittämään tekoälyn käytön vaikutuksia ja antamaan suosituksia siitä, miten estää tekoälyn käytön tahallisia tai tahattomia kielteisiä vaikutuksia sananvapauteen. Tavoitteena on varmistaa kansallisen ja kansainvälisen tason yhteistyön kautta tekoälyn vastuullinen ja ihmisoikeusystävällinen käyttö. 

Yhteistyötä tarvitaan monien toimijoiden välillä, mukaan lukien hallitukset, viranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja teknologiateollisuus. Suomi on mukana rahoittamassa Etyjin mediavaltuutetun toimiston tekoälyhanketta vuonna 2020.

Hankkeeseen ja online-tilaisuuteen liittyen Etyjin mediavaltuutetun toimisto julkaisi 3.7.2020 paperin otsikolla ”Spotlight on Artificial Intelligence and Freedom of Expression”Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoa #SAIFE-hankkeesta Etyjin mediavaltuutetun verkkosivuillaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).