OECD inleder medlemsförhandlingar med fem nya kandidatländer

Pressmeddelande 89/2007
16.5.2007

Det viktigaste beslutet som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD kom fram till under ministerrådets möte 15-16 maj var att inleda medlemsförhandlingar med Chile, Israel, Slovenien, Ryssland och Estland. Dessutom beslöt man utveckla nya samarbetsformer med de mest centrala växande ekonomierna Brasilien, Sydafrika, Indonesien, Indien och Kina.

”Det är mycket positivt att man fick till stånd ett beslut om att inleda medlemsförhandlingar” konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen som representerade Finland vid mötet. OECD bör också intensifiera sitt samarbete med de växande ekonomierna för att kunna bevara sin centrala ställning och slagkraft.

Enligt Väyrynen är det synnerligen viktigt att Ryssland närmar sig OECD-ländernas praxis inom olika ekonomiska delområden, också ur globalt perspektiv. Väyrynen hoppas att Rysslands medlemsförhandlingar ger landet kraft och stöd att genomdriva ekonomiska reformer enligt OECD-standarder. Under Finlands inlägg bedömde Väyrynen att förhandlingarna med Ryssland kommer att ta tid. Han påpekade att målet är att Ryssland förbinder sig till OECD:s principer.

Väyrynen uttryckte också sin belåtenhet gällande Estlands framtida medlemskap. Estland har under de senaste tio åren uppvisat internationellt sett exceptionella, till och med unika, ekonomiska och samhällspolitiska förnyelser vars erfarenheter också OECD kan ha nytta av.

Väyrynen ansåg det beklagansvärt att kandidatländernas geografiska bakgrund vägde så tungt när valet föll. Flera EU-länder som inte tillhör OECD, så som Lettland och Litauen, skulle ha haft tillräcklig beredskap att inleda medlemsförhandlingar samtidigt med de nu aktuella fem länderna.

Närmare upplysningar: understatssekreterare Pekka Huhtaniemi, tel. 09 1605 5040