OECD:n ministerit etsivät ratkaisuja geopoliittisesti ja taloudellisesti epävarmassa tilanteessa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) neuvoston ministerikokous järjestetään Pariisissa 7.–8. kesäkuuta. Kokouksen teemana on kestävän tulevaisuuden turvaaminen. Ministerit keskustelevat myös Ukrainan jälleenrakennuksesta.

Suomea kokouksessa edustavat kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sekä elinkeinoministeri Mika Lintilä

Kokouksen kattoteema on kestävän tulevaisuuden turvaaminen vahvistamalla yhteisiä arvoja ja globaaleja kumppanuuksia. Tätä raamittaa geopoliittisen ja taloudellisen epävarmuuden kasvu sekä maailmankaupan jännitteet.

"Globaalitalouden murroksessa ratkaisevan tärkeää on rakentaa luottamusta eri toimijoiden välille. Vahvistamalla OECD:tä niin sen sisällä kuin kehittämällä strategisia kumppanuuksia luomme mahdollisuuksia kestävän kasvun ja demokratian tavoitteiden saavuttamiselle", ministeri Skinnari sanoo.

Kokouksessa pohditaan sitä, miten kauppapoliittisilla toimilla voidaan vahvistaa maailmantalouden kantokykyä tulevia häiriöitä ja haasteita vastaan. Ministerit keskustelevat OECD-jäsenmaiden keinoista vahvistaa globaaleja taloudellisia suhteita, monenkeskisiä ratkaisuja sekä sitoutumista demokratian edistämiseen. Tähän liittyy myös innovatiivisten teknologioiden rooli kestävässä ja osallistavassa kasvussa sekä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. 

Talouskatsauksessa huomio on erityisesti sukupuolten tasa-arvossa. Lisäksi keskustellaan energiamurroksesta, jota Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan seurannut energiakriisi on vauhdittanut. Esillä ovat myös OECD-maiden rooli ja käytännön toimet Ukrainan elpymisen ja jälleenrakennuksen tukemiseksi. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä näihin liittyvä OECD:n Ukraina-maaohjelma.

Kokoukseen on kutsuttu jäsenmaiden lisäksi Ukraina sekä järjestön avainkumppanimaat Kiina, Intia, Indonesia, Brasilia ja Etelä-Afrikka.

Lisätietoa

  • Reetta Härönoja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin diplomaattiavustaja, ulkoministeriö, puh. 050 473 0055
  • Nina Alatalo, elinkeinoministerin virkamiessihteeri (EU-KV-asiat), työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 047171
  • Valtioneuvoston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi