Nuorista koulutetaan uusia päättäjiä Arktiseen neuvostoon

Rosa-Maren Magga on yksi kuudesta nuoresta, joista koulutetaan uuden sukupolven päättäjiä Arktisen neuvoston piirissä toimiville alkuperäiskansojen järjestöille. ”Työ kansainvälisissä järjestöissä kiinnostaa tulevaisuudessa”, sanoo Enontekiöltä kotoisin oleva Magga.

Rosa-Maren Maggan neljän vuoden valmennus huipentui osallistumiseen YK:n alkuperäiskansojen foorumiin. Kuva: Linnea Nordström/Arctic Council Secretariat

Nelivuotisen hankkeen taustalla ovat Grönlannin inuiittijärjestö  ICC Crönland ja Saamelaisneuvosto Saami Council. Hanketta rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Nuorten ryhmä on ollut yhdessä kolme koulutusjaksoa: 2015 Grönlannin pääkaupungissa Nukissa, 2017 Inarissa ja tänä keväänä Kittilän Levillä.

Leviltä New Yorkiin

Levillä ohjelmassa oli Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän ja virkamieskomitean kokoukset, joihin tulevat päättäjät osallistuivat taustayhteisöjensä virallisissa valtuuskunnissa.

Koulutuksen viimeinen vaihe oli osallistuminen New Yorkissa huhtikuussa pidettyyn YK:n alkuperäiskansojen pysyväisväisfoorumin kokoukseen.

”Koulutus on sisältänyt paljon asiantuntijaluentoja ja teoriaa”, kertoo Rosa-Maren Magga. Oulun yliopistossa valmistunut Rosa-Maren tunnustaa, että kansainvälisten asioiden teorian opiskelu ei ole tuottanut vaikeuksia, mutta käytännön tilanteet kokouksissa ovat jännittäneet. ”Tekemällä oppii ja hyvä valmistautuminen on tärkeää”, summaa Rosa-Maren ensimmäiset kokemukset isosta kokouksesta.

Rosa-Maren Magga on tänä keväänä työskennellyt saamelaiskulttuurin opettajana Oulun yliopistossa, mutta katselee avoimin mielin tulevaisuuteen. ”Yksi kiinnostava vaihtoehto saattaisi olla pyrkiminen Suomen ulkoministeriön palvelukseen”.

Nuoret vaikuttajat istuvat vielä valtuuskuntiensa ”harjoittelupaikoilla” takarivissä, mutta ovat pian valmiita vaativimpiin tehtäviin. Kuva:Linnea Nordström/Arctic Council Secretariat

Arktisten alueiden nuorten asiat esille

Piera Heaika Muotka opiskelee tällä hetkellä graafista suunnittelua Oslossa, mutta aikoo palata pian takaisin kotiseudulle pohjoisimpaan Norjaan. Hän on ehtinyt olla mukana monissa järjestöissä, tällä hetkellä hän on Norjan saamelaiskäräjien jäsen.

”Meillä on sukupolvenvaihdos menossa ja nuoret päättäjät ovat saaneet paljon vastuuta. Tätä kautta nuorten asiat ovat päässeet esille. Muotka on huolissaan erityisesti nuorten miesten tulevaisuuden näkymistä. ”Alkoholi, itsemurhat ja näköalattomuus”, hän luettelee ongelma-alueita. ”Alkuperäiskansojen järjestöillä on tällä hetkellä pulaa rahasta ja tekijöistä. Asioita on paljon ja taustoihin pitäisi pystyä perehtymään, sillä muuten ei voi vaikuttaa, vaikka olisi periaatteessa mahdollista.”

Arktinen neuvostoon kuuluu kahdeksan jäsenmaata ja kuusi alkuperäiskansoja edustavaa pysyvää osallistujaa:

Martti Ruokolainen

Kirjoittaja toimii tiedottajana ulkoministeriössä.