De nordiska utrikesministrarna möts i Helsingfors 28.2.-1.3. 2001

De nordiska utrikesministrarna sammanträder på inbjudan av utrikesminister Erkki Tuomioja i Helsingfors 28.2.-1.3. 2001. Mötesagendan upptar Europa, regionala ärenden och aktuella internationella frågor.

Under möter inleder utrikesministern för EUs ordförandeland Sverige, Anna Lindh om Nizza-toppmötets uppföljning och Östersjösamarbetet (inkl. Kaliningrad). Danmarks nya utrikesminister Mogens Lykketoft behandlar EU-utvidgningen österut och Förenta staternas utrikespolitik, Norges utrikesminister Thorbjörn Jagland om EES-samarbetet och de kommande utmaningarna för FN:s säkerhetsråd och Islands utrikesminister Halldor Asgrimsson CESDP-frågor. Utrikesminister Erkki Tuomioja inleder om situationen i Mellan Östern. Därtill informerar UNDP-experten Pekka Haavisto ministrarna om miljöproblemen i västra Balkan.

Efter utrikesministeriet 1.3. för utrikesministrarna Lykketoft och Tuomioja bilaterala förhandlingar, i vilka de behandlar bl.a Danmarks kommande EU-ordförandeskap 2002, unionens östutvidgning, Kaliningrd, Förenta staternas NMD-system och globaliseringen (bl.a Tobinskatten). Omedelbrt efter detta träffar utrikesminister Lykketoft statsminister Paavo Lipponen.

Utrikesministrarna håller en gemensam presskonferens torsdagen 1.3. 2001 kl. 10.45 finsk tid (kl. 9.45 norsk, dansk och svensk tid) i Statsrådets festvåning (Smolna), Södra Esplanaden 6. Presskonferensen (på svenska/skandinaviska) kan höras i sin helhet som RealAudio på dessa sidor.

Ytterligare uppgifter erhålles av ambassadrådet Caj Söderlund, tel. 1341 5659.

ETYJ
EU
YK
ihmisoikeudet
kriisinhallinta
ympäristö