Nicaraguanska kommundirektörer på studieresa till Finland

Pressmeddelande 152/2007
21.8.2007

Nitton nicaraguanska kommundirektörer och representanter för regionalförvaltningen besöker Finland den 25 augusti-2 september. Besökarna stiftar under sin studieresa bland annat bekantskap med verksamheten i kommuner och landskap och deras intresseorganisationer. Gästerna besöker bland annat Kommunförbundet, Tavastlands förbund, kommunerna Riihimäki och Hausjärvi, MTK och utrikesministeriet.

Besöket ingår i ett utvecklingssamarbetsprogram mellan Finland och Nicaragua, vars syfte är att främja en decentralisering av förvaltningen, stärka demokratin och god samhällsstyrning på lokal nivå och förbättra levnadsförhållandena för invånarna i de 20 kommuner som deltar i projektet.

Programmet har lyckats förbättra i synnerhet det regionala samarbetet, och kommundirektörerna har för första gången med förenade krafter arbetat över partigränserna för att utveckla regionen. Programmet inleddes år 2004 och det genomförs av institutet för utveckling av kommunalförvaltningen i Nicaragua INIFOM medan Ramboll Finnconsult/Impact Consulting står för stödtjänsterna. Programmet upphör i slutet av 2008, men det förbättrade beskattningsutfallet i kommunerna säkerställer att verksamheten som projektet satt igång fortsätter även i framtiden.

Besökarna är främst intresserade av de finländska erfarenheterna av regionalt samarbete, öppenheten i förvaltningen, utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknik samt kommunal planering. De nicaraguanska kommundirektörerna kan däremot bidra med intressanta erfarenheter till exempel av den kommunala budgetplaneringen, där kommuninvånarna direkt kan delta.

Närmare upplysningar: utrikessekreterare Emmi Oikari, utrikesministeriets enhet för Latinamerika och Karibien, tfn 09 1605 6053, intervjuförfrågningar: Toni Sandell, tfn 040 523 7975