Nicaraguan investointi-ilmapiiri heikkenee erityisesti energiasektorilla

Nicaraguan energiatilanne jatkuu vaikeana. Valtiollinen energiayhtiö neuvottelee uudesta voimalasta epämääräisen panamalaisen yrityksen kanssa ilman tarjouskilpailua. Investointi-ilmapiiri on heikentynyt erityisesti Essoon kohdistuneen takavarikon ja epäselvien laintulkintojen takia.

Viime vuosina lupaavasti jatkunut talouskasvu Nicaraguassa näyttäisi hidastuvan hieman. Keskuspankki laski elokuussa kasvuennustettaan 4,2 prosentista 3,9 prosenttiin. Syiksi nimettiin kulutuksen ja rakennustoiminnan hidastuminen sekä energiaongelmat. Myös hallituksen epäselvä politiikka vaikuttaa asiaan. Inflaatio on kasvussa mm. öljyn hinnan nousun takia.

Sähkökatkot yleistyneet

Energia on edelleen keskeinen ongelma Nicaraguassa. Hallituksen prioriteeteistä huolimatta selkeää ratkaisua ei ole näköpiirissä. Jo kolmen kuukauden ajan suurimmassa osassa maata on ollut päivittäisiä 4-8 tunnin sähkökatkoja.

Managuassa sähkökatkot keskitetään iltaan, kun maakunnissa niitä on enemmän aamupäivisin. Siksi Managuassa valtion työntekijöiden työaikoja muutettiin heinäkuussa niin, että virastoissa työskennellään vain iltapäivään kello yhteen asti. Tilapäiseksi tarkoitettu järjestely jatkuu edelleen.

Toiveikkaimmat hallinnon edustajat lupailevat energiatilanteen helpottavan joulukuussa, kun eräiden voimaloiden korjaustyöt valmistuvat. Yleisesti voimaloiden kunto on kuitenkin niin heikko, että ennakoimattomat uudet korjausseisokit ovat hyvin mahdollisia.

Parin viime viikon ajan keskustelua on aiheuttanut panamalaisen Kamusin neuvottelut Nicaraguan valtiollisen energiayrityksen (ENEL) kanssa 120 megawatin voimalan toimittamisesta. Kamusi on äskettäin perustettu yritys, jonka taustalla on epämääräisiä investoijia.

Nicaraguassa tiedotus hankkeesta on ollut äärimmäisen niukkaa, ja liikkeellä on ristiriitaisia tietoja. Panamassa hankkeen toteutuksesta vastaavat yritykset (Can-American ja Alston Power Rental) jo ilmoittivat tehneensä yhteistyöasiakirjan voimalahankkeesta sandinistihallituksen kanssa, mutta hallitus ei myönnä sopineensa mitään. ENEL aloitti neuvottelut Kamusin kanssa ilman tarjouskilpailua, ja julkisuuteen tullut hinta on markkinahintaa korkeampi.

Venezuela toimittaa öljyä, mutta Nicaraguan varastointikapasiteetin puute vaikuttaa määriin. Venezuelan lupaaman jalostamon rakentaminen lykkääntynyt. Taustalla ovat mm. puuttuvat ympäristöselvitykset, joiden laatimiseen arvioidaan kuluvan jopa kaksi vuotta.

Brasilian presidentti Lula vieraili Nicaraguassa elokuussa yritysvaltuuskunnan kanssa. Siinä yhteydessä solmittiin sopimus, johon kuuluu yhteistyötä mm. uusiutuvista energianlähteiden sekä energia-alan koulutuksen ja lainsäädännön alalla. Iranin apuun energiasektorilla kuuluu neljän mahdollisen vesivoimahankkeen tutkiminen.

Kyseenalaista peliä energiahankkeissa

Hallitus korostaa puheissaan investointien edistämistä, ja kansallisessa kehityssuunnitelmassa on sitä varten erillinen rakenneuudistuspolitiikka. Käytännön toimissa tämä ei ole paljonkaan heijastunut.

Yleisesti hallitus on edelleen noudattanut edeltäjiensä talouspolitiikkaa, ja suuryrittäjillä on paljon vaikutusvaltaa päätöksiin. Lainsäädännölliset heikkoudet ja politisoitunut oikeusjärjestelmä saavat sijoittajat kuitenkin helposti miettimään muita vaihtoehtoja.

Keväällä maassa vieraili italialaisia valtuuskuntia, joilla oli suunnitelma logistiikkakeskuksen avaamisesta Nicaraguaan. Kyseessä olisi ollut maan mittakaavassa erittäin merkittävä investointi, joka olisi luonut tuhansia työpaikkoja, mutta sittemmin suunnitelmasta on luovuttu epävarman tilanteen takia.

Kovin isku investointi-ilmapiirille oli Esson väitettyyn verovelkaan liittyvä tilojen takavarikointi. Elokuun lopulla hallinnon edustajat valtasivat Corinton satamassa Esson omistaman alueen, jossa on tyhjiä öljysäiliöitä. Syyksi nimettiin se, että Esso ei ole alkuvuonna maksanut kaikkia verojaan. Vuodelta 1990 peräisin oleva sopimus määrittelee tuloveron suuruudeksi 25 prosenttia, kun myöhemmin säädetyn verolain (Ley de Equidad Fiscal) mukaan tuloveron suuruus on 30 prosenttia.

Todellisuudessa tärkein syy takavarikoinnille oli löytää varastointipaikka Venezuelasta saapuvalle öljyerälle. Esso oli aiemmin kieltäytynyt neuvottelemasta tankkien vuokrauksesta tai myynnistä valtion yritykselle Petronicille. Takavarikko on nyt nimellisesti loppunut, mutta Esson ja valtion neuvottelut jatkuvat.

Tämä on hyvä esimerkki hallituksen neuvottelutaktiikasta. Asema on vahvempi, kun ensin ajetaan vastustaja nurkkaan. Hallitus saavutti erävoiton, mutta ei ilmeisesti ymmärtänyt, miten voimakkaana merkkinä investointi-ilmapiirin heikkenemisestä tämä tulkittaisiin. Vastaavilla epäselvillä tulkinnoilla verojen suuruudesta hallitus kiristää myös vallanpitäjien toimintaa kritisoivia sanomalehtiä.

Jo kesällä paljon julkisuutta sai Tolan rannikolla epäselviin maanomistusoloihin liittyvä kiristystapaus, johon on sekaantunut sandinistipuolueen toimihenkilöitä. Tapauksen julki tuonut ALN:n kansanedustaja Alejandro Bolaños Davis erotettiin sittemmin parlamentista sillä perusteella, että hänellä oli kaksoiskansalaisuus. Tähän ei ollut kuitenkaan kiinnitetty mitään huomiota virallisena ajanjaksona, jolloin uusien kansanedustajien esteellisyyttä tutkittiin. Tolan tapauksen selvittely jatkuu edelleen, ja maanomistukseen liittyviä ongelmia esiintyy myös muualla maassa.