Fyra finländska ministrar till EU-möte

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet
Försvarsministeriet

Pressmeddelande 136/2007
11.5.2007

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel den 14 och 15 maj. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Ilkka Kanerva, utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen, försvarsminister Jyri Häkämies samt migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Ordförandelandet Tyskland presenterar sitt förslag till dagordning för Europeiska rådet den 21 och 22 juni. Huvudtemat för Europeiska rådet är en ändring av EU-fördragen. Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser återkommer den 18 juni till förberedelserna inför Europeiska rådet.

Ministrarna förbereder toppmötet mellan EU och Ryssland i Samara i Ryssland den 18 maj. Teman för toppmötet är EU:s relationer med Ryssland samt aktuella internationella och regionala frågor.

När det gäller västra Balkan diskuterar utrikesministrarna Kosovo och Serbien. FN:s säkerhetsråd fortsätter med behandlingen av särskilda sändebudet Martti Ahtisaaris statusförslag för Kosovo. Syftet är att statuslösningen skall bygga på en ny resolution från FN:s säkerhetsråd. Finland betonar EU:s enhetliga stöd för statusförslaget. På agendan står även situationen i de serbiska regeringsförhandlingarna och stödet till demokratiutvecklingen i landet. Serbien har inte lyckats bilda en ny regering efter parlamentsvalet i januari. Enligt den serbiska grundlagen skall regeringsbildningen vara klar senast den 15 maj. Andra teman för de yttre förbindelserna är bland annat samarbetet i Svartahavsområdet, fredsprocessen i Mellanöstern, Iran, Irak, en stärkning av förbindelserna mellan EU och Arabförbundet samt Sudan och Somalia.

EU-ländernas försvarsministrar sammanträder i anslutning till rådet. Ministrarna diskuterar bland annat ett tätare samarbete mellan EU och FN i den militära krishanteringen, erfarenheter av krishanteringsoperationen till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo och utvecklingen av EU:s snabbinsatser. Den höge representanten Javier Solana berättar om aktuella aktiviteter vid Europeiska försvarsbyrån. Under en arbetslunch diskuterar ministrarna EU:s pågående operation Althea i Bosnien och Hercegovina och säkerhetsläget på västra Balkan samt EU:s stödåtgärder för Afrikanska unionens operation AMIS i Darfur i Sudan.

Temat för utrikes- och försvarsministrarnas gemensamma session är EU:s civila krishanteringsinsatser i Afghanistan och Kosovo, som är under beredning, och EU:s stödåtgärder för reformering av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo.

Europeiska försvarsbyråns styrelse sammanträder i försvarsministersammansättning i anslutning till rådet. Huvudtemat för mötet är strategin för en europeisk försvarsteknologisk och -industriell bas.

Utvecklingsministrarna behandlar genomförandet av EU:s åtaganden i fråga om utvecklingsfinansiering på basis av åtagandena från Monterrey 2002. Finland välkomnar det faktum att målen för EU:s offentliga utvecklingsbistånd år 2006 uppnåddes. Finland anser det dessutom viktigt att åtagandena från Europeiska rådet i juni 2005 om utvecklingsfinansiering fullgörs när det gäller såväl EU:s gemensamma insats som medlemsländernas nationella insats.

Utvecklingsministrarna diskuterar även de pågående förhandlingarna om de ekonomiska partnerskapsavtalen (EPA-avtalen) med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna). Finland anser att EPA-avtalen i första hand skall ses som utvecklingsinstrument. Avtalen skall vara övergripande och behandla förutom frågor som berör marknadstillträde även samarbete i frågor som gäller AVS-ländernas ekonomiska strukturer och konkurrenskraft. Ministrarna diskuterar dessutom beredningen av en EU-strategi för handelsrelaterat bistånd, ett effektivare utvecklingssamarbete och dess arbetsfördelning samt bereder EU:s och Afrikas gemensamma strategi för riktlinjerna för samarbetet mellan EU och Afrika.

Närmare upplysningar: statssekreteraren för EU-ärenden Jari Luoto, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09 1602 2180 (allmänna frågor); ambassadrådet Anne Huhtamäki, tfn 09 1605 6097 (yttre förbindelser), och enhetschef Sinikka Antila, tfn 09 1605 6283 (utvecklingspolitik), utrikesministeriet; specialforskare Heli Siivola, tfn 09 1608 8308 (försvarspolitik), och sakkunnig Erkki Aalto, tfn 09 1608 8288 (Europeiska försvarsbyrån), försvarsministeriet